Slika

ŠOLSKO POHIŠTVO

 

Pohištvo za vzgojno izobraževalne ustanove največkrat imenujemo enostavno; šolsko pohištvo. Namenjeno je predvsem opremljanju šolskih prostorov, v veliki meri pa tudi opremljanju vrtcev, vzgojnih zavodov in drugih prostorov, ki so namenjeni učenju in vzgoji. Šolsko pohištvo sestavljajo v glavnem šolske klopi oz. mize, šolski stoli ter mize za učitelje, ki jih imenujemo tudi katedri. Ker za izobraževanje ni starostnih omejitev, je populacija uporabnikov zelo pestra v vseh pogledih. Tako tudi to pohištvo služi na eni strani predšolskim otrokom, lahko pa tudi povsem odraslim uporabnikom. Od šolskega pohištva torej pričakujemo najprej skladnost in primernost starostni dobi uporabnika oz. njegovi telesni višini. Pohištvo, ki ga učenec uporablja več ur nepretrgoma, mora v konstrukcijskem in oblikovnem smislu, izpolnjevati predvsem zahteve ergonomije pa tudi zahteve posamezne vrste in organizacije pouka.

Da bi bilo pri opremljanju učilnic s pohištvom čimmanj nesporazumov, je šolsko pohištvo razdeljeno na več velikostnih razredov ali skupin. To področje obravnavajo standardi za šolsko pohištvo in sicer:

  • evropski standard SIST EN 1729-1:2006; Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – Funkcionalne mere (Chairs and tables for educational institutions – Functional dimensions,).
  • mednarodni standard  ISO 5970:1996; Pohištvo – Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – Funkcionalne mere (Furniture – Chairs and tables for education institutions – Funcional sizez (ISO 5970:1979),

Evropski standard je sprejet tudi kot slovenski nacionalni standarda (kratica SIST)

Šolske mize in stoli so po EN standardu razvrščeni v 8 velikostnih razredov, ki se z razvrstitvijo po ISO standardu nekoliko razlikujejo. Za vsak velikostni razred so podane tudi zahtevane dimenzije izdelka. Tako ISO ko EN standard določata predvsem tiste dimenzije izdelka, ki so pomembne tako za ergonomsko skladnost z telesno višino uporabnika, kot tudi za njihovo medsebojno skladnost.

Zahteve standardov so podane v tabelah:

- Dimenzije in velikosti šolskih miz po SIST EN 1729-1:2012 (dimenzije prostora za noge)

- Dimenzije in velikosti šolskih miz po ISO 5970

- Dimenzije in velikosti šolskih  stolov po SIST EN 1729-1:2012

- Dimenzije in velikosti šolskih stolov po  ISO 5970

Šolsko pohištvo je izpostavljeno zelo intenzivni rabi in pogosto tudi močnejšim obremenitvam. Da bi zadostilo pričakovanjem po varni in dolgotrajni uporabi, mora pohištvo izpolnjevati niz zahtev, vezanih na konstrukcijske, mehanske in trajnostne lastnosti. Standardov, ki določajo kakšno sme biti šolsko pohištvo in kako se to ugotavlja je kar nekaj in sicer:

  1. ISO 7174-1:1988; Furniture – Chairs – Determination of stability – Part 1: Upright chairs and stools (Pohištvo – Stoli – Določanje stabilnosti – 1. del: Stoli z in brez hrbtnega naslona),
  2. ISO 7173:1989; Furniture – Chairs – Determination of strenght and durability (Pohištvo – Stoli – Določanje trdnosti in trajnosti),
  3. SIST EN 1729-2:2006; Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – Varnostne zahteve in preskusne metode (Chairs and tables for educational institutions – Safety requirements and test methods),