Slika

LESEN PAKIRNI MATERIAL

Oddelek za lesarstvo opravlja naloge Organa za potrjevanje obratov za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati obrati, ki se ukvarjajo s toplotno obdelavo in označevanjem toplotno obdelanega lesenega pakirnega materiala, so podane v Pravilniku o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu, ki pa ima za osnovo mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM 15. Kratka predstavitev sheme je podana v naslednjem opisu.