Slika

GIMNASTIČNA OPREMA

Pripomočki ter naprave za šport in telesno vadbo zajemajo široko paleto izdelkov, ki morajo v prvi vrsti izpolnjevati zahteve športne panoge oz. zvrsti športa, vsestransko morajo ustrezati uporabniku, ob tem pa morajo biti predvsem varni.

Kot za mnoge proizvode namenske ali široke potrošje, so tudi za športna orodja izdelani standardi, ki določajo osnovne značilnosti naprave ali pripomočka. Isto velja tudi za orodja, ki so namenjena orodni telovadbi oz. gimnastiki. V Sloveniji so sprejeti tako evropski, kot tudi nekateri mednarodni standardi, ki obravnavajo nekatere bistvene lastnosti naprav, kot npr. skladnost dimenzij, možnost nastavitve - prilagajanja položaja pomembnih sestavnih elementov, ipd. Najpomembnejše zahteve praktično vseh standardov pa so zahteve vezane na varnost proizvoda. Naprava mora biti že oblikovana in konstruirana tako, da ne povzoča poškodb (ne sme imeti ostrih robov, štrlečih trdih delov, odprtin za zatikanje, ...), dimenzioniranje naprave pa mora zagotavljati stabilnost orodja, trajno varno rabo, preprosto rokovanje, itd. Od naprav, pri katerih prihaja do trših in močnejših udarcev telesa (padci, doskoki, sunki, itd.), standardi zahtevajo tudi primerno pripravo površin oz. spodnje podložne plasti. Pomembna je sposobnost površine, da ublaži udarec, da odboj ni prevelik, da površina ne drsti in podobne zahteve.

Skladnost lastnosti špornega orodja z zahtevami standardov preverjajo laboratoriji, ki imajo ustrezno preskuševalno opremo in usposobljene strokovnjake.

 

 

Slavko Rudolf