Slika

Center za testiranje in certificiranje združuje laboratorijsko dejavnost vseh kateder Oddelka za lesarstvo, še posebej tistih, ki so namenjene sodelovanju z lesnopredelovalno industrijo, s sorodnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter gospodarstvom v celoti.

Oddelek ima za delo svojih preskuševalnih laboratorijev uveljavljen sistem vodenja kakovost, ki je skladen z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025, ki omogoča, da delo poteka strokovno, ogranizirano, nepristransko in neodvisno .

Laboratorij za preskušanje pohištva je bil eden prvih, ki si je že v okviru BF - Oddelka za gozdarstvo začrtal pot sodelovanja in povezovanja z lesno industrijo. Dejavnost laboratorija, vezana na potrebe lesnopredelovalne industrije in drugih naročnikov, obsega preskušanje in ugotavljanje skladnosti.

Vsa preskušanja se načeloma izvajajo v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni-slovenski (SIST) standardi. Po potrebi oz. na osnovi dogovora, preskušanja potekajo tudi po metodah mednarodnih (ISO) standardov ali nacionalnih standardov neevropskih držav.

Testiranje ali preskušanje je način praktičnega preverjanja oblikovalčevih idej, konstrukcijskih rešitev, uporabljenih materialov, funkcionalnosti, varnosti in drugih lastnosti izdelka, sklopa ali celega sestava. Ta dejavnost neposredno odraža kakovostno raven izdelka, skladnost izdelka s normativnimi akti in standardi, v veliki meri pa prispeva tudi k smotrnemu razvoju izdelka, njegovi tržni uveljavitvi ter ekonomičnosti proiz

 

 

 

http://www.gzs.si/DRNivo3.asp?IDpm=5990