Slika

 

Katedra za lepljenje, lesne kompozite in obdelavo površin opravlja strokovno in svetovalno delo na več področjih, ki so pokrita z aktivnostmi v laboratorijih znotraj katedre. V Laboratoriju za lepljenje izvajamo vse vrste standardnih testov na področju lastnosti lepil in kakovosti zlepljenosti. Raziskujemo vpliv parametrov stiskanja na trdnost ter trajnost lepilnih spojev. Izvajamo preskuse v okviru notranje kontrole proizvodnje lepljenih lameliranih nosilcev. V Laboratoriju za lesne kompozite raziskujemo glavnino fizikalnih in mehanskih lastnosti lesnih plošč (vezane, iverne in vlaknene). Opremljeni smo za raziskovanje trdnostnih lastnosti lesnih plošč in ugotavljanje emisij prostega formaldehida. V Laboratoriju za obdelavo površin izvajamo preskušanje premazov v tekočem stanju in utrjenih na realnih podlagah, po standardnih in nestandardnih metodah, analiziramo napake, ki se pojavljajo pri površinski obdelavi lesa, lesnopredelovalni industriji in drugim naročnikom svetujemo in pomagamo pri odpravljanju problemov pri površinski obdelavi lesa, ter sodelujemo pri razvoju novih lesnih izdelkov in izbiri najprimernejših površinskih premaznih sredstev. Dejavnost Laboratorija za preskušanje pohištva obsega preskušanje bivalnega pohištva v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi, preskušanje notranjih in zunanjih vrat v skladu z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi standardi, ugotavljanje skladnosti zunanjih igral s standardi in evropsko direktivo o varnosti igrač, ugotavljanje ergonomske skladnosti izdelkov z zahtevami standardov, ter preskušanje oblikovalskih in konstrukcijskih rešitev.

 


 

 

Sodelavci Katedre za management in ekonomiko lesnih podjetij pokrivajo naslednja področja:
• management poslovnih procesov (bpm)
• analize poslovnih modelov
• informatizacija poslovanja in proizvodnje
• trženje izdelkov in storitev
• poslovanje podjetja in ekologija
• optimizacija proizvodnih procesov
• odločitveni modeli in metode za odločanje
• e-izobraževanje
• vseživljenjsko izobraževanje

več...