Slika

 

Na Oddelku delujeta dve programski skupini (raziskovalna programa - RP) in sicer Les in lignoceliulozni kompoziti in Razvojna vrednotenja, katere nosilec je Fakulteta za strojništvo:

Šifra RP

Naslov RP

Vodja RP

Trajanje

P4-0015

Les in lignocelulozni kompoziti

dr. M. Humar

01.01.2009-31.12.2014 (6 let)

P2-0182

Razvojna vrednotenja

dr. M. Fajdiga
(FS)

01.01.2009-31.12.2013
(5 let); podaljšan za 1 leto, do 31.12.2014

 

 


 

Na oddelku za lesarstvo trenutno potekajo naslednji raziskovalni projekti:

Št. proj.

Naslov projekta

Trajanje projekta

L4―5517

Preprečevanje vlaženja lesa, kot merilo učinkovitosti zaščite lesa pred glivami razkrojevalkami

1.8.2013―31.7.2016

-

Pinosylvins as novel Bioactive Agents for Food Applications (PINOBIO)

1.1.2012―31.12.2014

-

Bark Valorisation into insulating Foams and Bioenergy (BIOFOAMBARK)

1.1.2012―31.12.2014

V4―1122

Lesni potenciali za perspektivne gozdno-lesne verige v Sloveniji

1.10.2011―30.9.2014

V4―1139

Določitev ogljičnega odtisa primarnih lesnih proizvodov

1.10.2011―30.9.2014

J6―4087

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih

1.7.2011―30.6.2014

L4―4318

Dinamika ogljika v gozdnih tleh in rizosferi

1.7.2011―30.6.2014

L6―4157

Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje

1.7.2011―30.6.2014