Slika

Oddelek za lesarstvo razpolaga z naslednjo opremo večje vrednosti:

Tenziometer K 100 MK2 s kriotermostatom, S/N 20029507, Krüss GmbH
• Membranska vakuumska črpalka Vacuubrand PC 3003 VARIO
Reometer ARES G2, TA Instruments
DSC Differential scanning calorimetry METTLER TOLEDO
HPLC – High pressure liquid chromatography (Thermo scientific)
• Univerzalni testirni stroj Zwick Z100, Zwick, LT68
Univerzalni testirni stroj Zwick Z005, Zwick
• UVVis spektrofotometer, Perkin Elmer
Infrardeči spektrometer z mikroskopom (FTIR), Spectrum one, Perkin Elmer
Rentgenski flourescenčni spektrometer (Twin X), Oxford instruments
• Vakuumsko tlačna komora, Kambič
Eksperimentalni sušilni kanal TLS-01, Kambič
Komora za modifikacijo lesa in vakuumsko sušenje, Kambič
• Klima komora VTRK 500 MU, Heraeus Vötsch, LT5
Rotacijski mlin za les Retch SM2000
• Ultracentrifugalni mlin za les Retch ZM100
• Kroglični mlin Retch MM 200
• Hlajena centrifuga Eppendorf 5430R
• PCR MASTERCYCLER PRO S Eppendorf
Avtomatski Univerzalno ekstrakcijski sistem Soxhlet B811, BUCHI
• Oprema za kontinuirano uporovno spremljanje vlažnosti lesa na 60 mestih z zajemom Podatkov
• Oprema za brezstično/lasersko merjenje dimenzij lesnih vzorcev (lastne izdelave)
• Analitska tehtnica Sartorius
Zbirka industrijskih mikroorganizmov, Lesne glive
• Klima komore, Kambič
• Opremljen mikrobiološki laboratorij, brezprašnan komora, avtoklavi, stresalnik, sušilniki…
Mizarska delavnica za izdelavo vzorcev (krožni žagalni stroj, skobeljni stroji...)
7 osni robot KUKA
• Opremljen laboratorij za anatomijo lesa in dendrokronologijo (svetlobni raziskovalni mikroskop Nikon+sistem za analizo slike Lucia, stereo lupa Olympus (1), stereo lupa Olympus (2), drsni mikrotom, rotacijski mikrotom, infiltrator tkiv EG 1120, PR 04058200, digestorij, merilna mizica Lintab

Poleg tega je na spletni strani BF (http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/raziskovalno-delo/razpolozljiva-raziskovalna-oprema/p4-0015-petric/) predstavljena razpoložljiva raziskovalna oprema, ki je prav tako namenjena raziskovalnemu in pedagoškemu delu.