Slika

V mizarski delavnici so postavljeni osnovni lesnoobdelovalni stroji, kateri so vsi skupaj povezani s centralno odsesovalno napravo. Osnovni namen mizarske delavnice je priprava vzorcev za različna testiranja, ki se opravljajo na posameznih katedrah oz. delovnih skupinah. V mizarski delavnici potekajo tudi laboratorijske oz. demonstracijske vaje pri posameznih predmetih kot so Mehanske obdelovalne tehnologije lesa in lesnih kompozitov, Obdelovalne tehnologije, orodja in stroji, Strojni elementi in pogonska tehnika, Strojništvo in lesnoobdelovalni stroji ter ostali. Poudariti je potrebno, da smejo na strojih zaradi varnosti pri delu delati samo za to usposobljene osebe, kar pomeni, da pri demonstracijskih vajah delo na strojih oz. tehnološke meritve opravlja usposobljen pedagoški delavec oz. tehniški sodelavec.


Lesnoobdelovalni stroji:
- krožni žagalni stroj,
- tračni žagalni stroj,
- debelinski skobeljni stroj,
- poravnalni skobeljni stroj,
- tračni brusilni stroj,
- vertikalni vrtalni stroj