Slika

Slavko RUDOLF

Splošno
Ostalo
 • Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž. les.
  vodja Laboratorija za preskušanje pohištva
  vodja Centra za testiranje in certificiranje
  Telefon
  01 320 3637
  GSM
  041 646 571
  E-pošta
  slavko.rudolf@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 257 2297
 • Vodja Centra za testiranje in certificiranje in vodja Laboratorija za preskušanje pohištva pri Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo.

  Pooblaščeni inženir pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) za projektiranje tehnologije v lesarstvu.

  Mentor in izpraševalec za strokovne izpite pri IZS.

       

  Zapriseženi sodni izvedenec za področja:      

  LESARSTVO SPLOŠNO

  POHIŠTVO

  STAVBNO POHIŠTVO

  NOTRANJO OPREMO

  TEHNOLOGIJO OBDELAVE LESA


  Zapriseženi sodni izvedenec za:

  ZUNANJA IGRALA

       

  Član treh tehničnih odborov za pripravo standardov pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

  Pooblaščeni izvajalec postopkov registracije po standardu ISPM 15 za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FURS.

  Delovne izkušnje na področju projektirane tehnoloških procesov, načrtovanja in vodenja proizvodnje, vodenja sistema kakovosti, preskušanja pohištva, športne opreme, zunanjih igral, itd.