Slika

Mirko KARIŽ

Splošno
Bibliografija
 • dr. Mirko KARIŽ, univ. dipl. inž. les.
  Docent
  Govorilne ure
  PO, od 13.00 do 15.00
  Telefon
  01 320 3628
  E-pošta
  mirko.kariz@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 257 2297
 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela: 

  1. KARIŽ, Mirko, ŠERNEK, Milan. Bonding of heat-treated spruce with phenol-formaldehyde adhesive. J. adhes. sci. technol., 2010, vol. 24, no. 9, str. 1703-1716. [COBISS.SI-ID 1819529]

  2. KARIŽ, Mirko, JOŠT, Matej, ŠERNEK, Milan. Curing of phenol-formaldehyde adhesive in boards of different thicknesses. Wood research, 2009, vol. 54, no. 2, str. 41-48. [COBISS.SI-ID 1740169]

  3. THALER, Nejc, LESAR, Boštjan, KARIŽ, Mirko, HUMAR, Miha. Bioincising of Norway spruce wood using wood inhabiting fungi. Int. biodeterior. biodegrad.. [Print ed.], 2012, vol. 68, no. 1, str. 51-55. [COBISS.SI-ID 1987209]

  4. KARIŽ, Mirko, ŠERNEK, Milan. Utrjevanje PVAc lepila pri lepljenju termično modificiranega lesa = Curing of PVAc adhesive at bonding of thermally modified wood. Les (Ljublj.), 2012, letn. 64, št. 3/4, str. 57-62. [COBISS.SI-ID 2010761]

  5. UGOVŠEK, Aleš, BUDIJA, Franc, KARIŽ, Mirko, ŠERNEK, Milan. The influence of solvent content in liquefied wood and of the addition of condensed tannin on bonding quality. Drv. ind., 2011, vol. 62, br. 2, str. 87-95. [COBISS.SI-ID 1935753]

  6. LESAR, Boštjan, UGOVŠEK, Aleš, KARIŽ, Mirko, ŠERNEK, Milan, HUMAR, Miha, KRALJ, Polonca. Influence of boron compounds in adhesives on the bonding quality and fungicidal properties of wood. Wood research, 2011, vol. 56, no. 3, str. 385-392. [COBISS.SI-ID 1951369]

  7. ŠERNEK, Milan, KARIŽ, Mirko, KUNC, Darko. Graditev trdnosti urea-formaldehidnega lepilnega spoja med utrjevanjem = Strength develpoment of the urea-formaldehyde adhesive bond during cure. Les (Ljublj.), 2009, let. 61, št. 5-P, str. 264-273. [COBISS.SI-ID 1737353]

  8. KARIŽ, Mirko, ŠERNEK, Milan. Lepljenje termično modificiranega lesa = Adhesive bonding of heat-treated wood. Les (Ljublj.), 2008, let. 60, št. 7/8, str. 275-282. [COBISS.SI-ID 1655945]

  9. KARIŽ, Mirko, ŠERNEK, Milan. Spremljanje reoloških lastnosti lepil med utrjevanjem. Les (Ljublj.), 2009, let. 61, št. 5, str. 178-187. [COBISS.SI-ID 1738633]

  10. ŠERNEK, Milan, KARIŽ, Mirko. Mechanical and dielectric response of thermosetting wood adhesives during cure. V: FRIHART, Charles R. (ur.). Wood adhesive 2009. Madison: Forest Products Society, 2009, str. 254-258. [COBISS.SI-ID 1869961]