Slika

Milan ŠERNEK

Splošno
Pedagoško
delo
Bibliografija
Ostalo
 • dr. Milan ŠERNEK,
  Redni profesor
  Govorilne ure
  TO od 13.00 do 15.00
  Telefon
  01 320 3623
  E-pošta
  milan.sernek@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 25 72 297
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Lepila in lepljenje lesa
  Načrtovanje tehnoloških procesov v lesarstvu
  Lesni inženirski kompoziti

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Lepljen les
  Projektiranje tehnoloških procesov

  II. stopnja:
  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Tehnologija lepljenja
  Lesni kompoziti

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJ - BIOZNANOSTI (les in biokompoziti)
  Napredne tehnologije obdelave in predelave lesa ter biokompozitov
  Reologija in utrjevanje lepil

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela: 

  1. ŠERNEK, Milan, RESNIK, Jože, KAMKE, Frederick A. Penetration of liquid urea-formaldehyde adhesive into beech wood. Wood fiber sci., 1999, vol. 31, no. 1, str. 41-48. IF = 0,55, [COBISS.SI-ID 286601]

  2. ŠERNEK, Milan, KAMKE, Frederick A., GLASSER, Wolfgang G. Comparative analysis of inactivated wood surface. Holzforschung, 2004, vol. 58, no. 1, str. 22-31. IF = 0,939, [COBISS.SI-ID 1066121]

  3. ŠERNEK, Milan, KAMKE, Frederick A. Application of dielectric analysis for monitoring the cure process of phenol formaldehyde adhesive. Int. j. adhes. adhes., 2007, vol. 27, str. 562-567. IF = 1,25, [COBISS.SI-ID 1463945]

  4. ŠERNEK, Milan, BOONSTRA, Michiel, PIZZI, Antonio, DESPRES, Aurelien, GÉRARDIN, Philippe. Bonding performance of heat treated wood with structural adhesives. Holz Roh- Werkst., 2008, vol. 66, no. 3, str. 173-180. IF = 0,885, [COBISS.SI-ID 1628041]

  5. KUTNAR, Andreja, KAMKE, Frederick A., ŠERNEK, Milan. The mechanical properties of densified VTC wood relevant for structural composites. Holz Roh- Werkst., 2008, vol. 66, no. 6, str. 439-446. IF = 0,885. [COBISS.SI-ID 1654921]

  6. KUTNAR, Andreja, KAMKE, Frederick A., PETRIČ, Marko, ŠERNEK, Milan. The influence of viscoelastic thermal compression on the chemistry and surface energetics of wood. Colloids surf., A Physicochem. eng. asp., 2008, vol. 329, str. 82-86, IF = 1,926. [COBISS.SI-ID 1655433]

  7. JOŠT, Matej, ŠERNEK, Milan. Shear strength development of the phenol-formaldehyde adhesive bond during cure. Wood Sci. Technol., 2009, vol. 43, no. 1/2, str. 153-166. IF = 1,737. [COBISS.SI-ID 1662089]

  8. KUTNAR, Andreja, KAMKE, Frederick A., ŠERNEK, Milan. Density profile and morphology of viscoelastic thermal compressed wood. Wood Sci. Technol., 2009, vol. 43, no. 1/2, str. 57-68. IF = 1,737. [COBISS.SI-ID 1655177]

  9. KARIŽ, Mirko, ŠERNEK, Milan. Bonding of heat-treated spruce with phenol-formaldehyde adhesive. J. adhes. sci. technol., 2010, vol. 24, no. 9, str. 1703-1716. IF = 0,98. [COBISS.SI-ID 1819529]

  10. NGUILA INARI, G., PETRISSANS, Mathieu, DUMARCAY, S., LAMBERT, Jacques, EHRHARDT, J. J., ŠERNEK, Milan, GÉRARDIN, Philippe. Limitation of XPS for analysis of wood species containing high amounts of lipophilic extractives. Wood Sci. Technol., 2011, vol. 45, no. 2, str. 369-382. IF = 1,727. [COBISS.SI-ID 1808265]

 • Izredni profesor dr. Milan Šernek, po izobrazbi univ. dipl. inž. les., vodi katedro za lepljenje, lesne kompozite in obdelavo površin in je vodja laboratorija za lepljenje lesa.

  Kot predavatelj vodi predavanja pri več predmetih.

  Raziskovalno se ukvarja z razvojem novih lepil za les in novih lesnih kompozitov, s proučevanjem omočitve in penetracije lepil v les, s kinetiko utrjevanja lepil, z dinamiko graditve trdnosti lepilnega spoja, z dielektričnimi lastnostmi lesa in lepil, z reološkimi lastnostmi lepil, s proučevanjem mehanskih lastnosti lepilnih spojev in lesnih kompozitov, z viskofrekvenčnim lepljenjem, z lepljenjem modificiranega lesa in z novimi tehnologijami spajanja lesa. Aktivno sodeluje pri več projektih in je vodja enega izmed njih.

  Njegovo strokovno delo temelji na preskušanju lepil (vhodna kontrola, reologija, utrjevanje), trdnosti lepilnih spojev in mehanskih ter fizikalnih lastnosti lesnih kompozitov.