Slika

Miha HUMAR

Splošno
Pedagoško
delo
Raziskovalno
delo
Bibliografija
Ostalo
 • dr. Miha HUMAR,
  Izredni profesor
  Govorilne ure
  po dogovoru
  Telefon
  01 320 3638
  E-pošta
  miha.humar@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 423 50 35
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Zaščita lesa 3l
  Patologija lesa 2l

   

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Patologija in zaščita lesa 2l

  II. stopnja:
  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  ...
  ...

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJ - BIOZNANOSTI (les in biokompoziti)
  ...
  ...

 • Raziskovalni projekti

  Programska skupina Les in lignocelulozni kompoziti (Vodja dr. Humar)

  Aplikativni projekt ARRS:Uporaba vodnih emulzij montana in karnauba voskov za zaščito lesa pred glivami L4-0820 (Vodja dr. Humar)

  Aplikativni projekt ARRS:Sinteza in rekonstrukcija procesov na osnovi alternativnih obnovljivih virov za proizvodnjo zelene energije L2-0358 (Vodja dr. Kravanja - UM FKKT)CRP projekt: Pomen gozdno-lesne proizvodne verige za blaženje podnebnih spremembV4-0491 (Vodja dr. Kranjc - GIS))

  Aplikativni projekt ARRS: L4-6209-0481-04/4.01, Razvoj anorganskih zaščitnih sredstev za les brez kromovih spojin

  Aplikativni projekt ARRS: L4-7163 (C) Racionalna raba lesa v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

  V okviru evropskega projekta Opens internal link in current windowCOST e31 (Management of recovered wood) koordinira delo ene izmed delovnih skupin.

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela

  Izbrani znastveni članki:

  Izvirni znanstveni članek

  1. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko. Etanolamin v zaščitenem lesu = Ethanolamine iin impregnated wood. Zb. gozd. lesar., 2000, št. 61, str. 143-159, ilustr.

  2. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko, POHLEVEN, Franc. Changes of the pH value of impregnated wood during exposure to wood-rotting fungi. Holz Roh- Werkst.. [Print ed.], 2001, vol. 59, no. 4, str. 288-293. PDF

  3. HUMAR, Miha, ŠENTJURC, Marjeta, PETRIČ, Marko. EPR spin trapping - a new technique for observation and characterisation of free radicals during photodegradation of wood = EPR spinske stupice - nova tehnika za zabilježbu i razvrstavanje slobodnih radikala tijekom svjetlosne razgradnje drva. Drv. ind., 2002, let. 53, št. 4, str. 197-202.

  4. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko, POHLEVEN, Franc, ŠENTJURC, Marjeta, KALAN, Polona. Changes in EPR spectra of wood impregnated with copper-based preservatives during exposure to several wood-rotting fungi. Holzforschung, 2002, vol. 56, no. 3, str. 229-238. PDF

  5. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko, POHLEVEN, Franc, ŠENTJURC, Marjeta. Consumption of O2, evolution of CO2 and reduction of Cr(VI) during fixation of chromium based wood preservatives in wood. Wood Sci. Technol., 2002, vol. 36, no. 4, str. 309-318. PDF

  6. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, KALAN, Polona, AMARTEY, Sam. Translokacija bakra iz zaščitenega lesa, izpostavljenega glivam razkrojevalkam lesa = Copper translocation from preserved wood exposed to wood decay fungi. Zb. gozd. lesar., 2002, št. 67, str. 159-171. PDF

  7. AMARTEY, Sam A., HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Recycling of CCA/CCB treated wood waste through bioremediation : a review. Drev. výsk., 2003, vol. 48, no. 4, str. 1-12. PDF

  8. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko, POHLEVEN, Franc, DESPOT, Radovan. Upgrading of spruce wood with ethanolamine treatment. Holz Roh- Werkst.. [Print ed.], 2003, vol. 61, no. 1, str. 29-34. PDF

  9. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, ŠENTJURC, Marjeta, VEBER, Marjan, KRALJ, Polonca, POGNI, Rebecca, PETRIČ, Marko. Performance of waterborne Cu(II) octanoate/ethanolamine wood preservatives. Holzforschung, 2003, vol. 57, no. 2, str. 127-134. PDF

  10. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Okužba s pripravki CCB zaščitenih izpranih lesnih vzorcev z glivami razkrojevalkami lesa = Infection of CCB preserved and leached wood specimens with wood decay fungi. Zb. gozd. lesar., 2003, št. 71, str. 125-136.

  11. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, AMARTEY, Sam A. Influence of boron in CCB formulation on growth and decay capabilities of copper tolerant fungi. Holz Roh- Werkst.. [Print ed.], 2004, vol. 62, no. 3, str. 177-180. PDF

  12. HUMAR, Miha, BOKAN, Matija, AMARTEY, Sam A., ŠENTJURC, Marjeta, KALAN, Polona, POHLEVEN, Franc. Fungal bioremediation of cooper, chromium and boron treated wood as studied by electron paramagnetic resonance. Int. biodeterior. biodegrad.. [Print ed.], 2004, vol. 53, no. 1, str. 25-32. PDF

  13. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Fungicidne lastnosti 50 let starega odpadnega zaščitenega lesa = Fungicidal properties of 50 years old waste impregnated wood. Les (Ljublj.), 2004, let. 56, št. 10, str. 317-320. PDF

  14. PETRIČ, Marko, KRIČEJ, Borut, HUMAR, Miha, PAVLIČ, Matjaž, TOMAŽIČ, Miro. Patination of cherry wood and spruce wood with ethanolamine and surface finishes. Surf. coat. int., Part B, Coat. trans., 2004, vol. 87, no. B3, str. 195-201. PDF

  15. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, AMARTEY, Sam A., ŠENTJURC, Marjeta. Efficacy of CCA and Tanalith E treated pine fence to fungal decay after ten years in service. Wood research, 2004, vol. 49, no. 1, str. 13-20. PDF

  16. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, ŠENTJURC, Marjeta. Effect of oxalic, acetic acid, and ammonia on leaching of Cr and Cu from preserved wood. Wood Sci. Technol., 2004, Vol.37, No.6, str. 463-473. PDF

  17. HUMAR, Miha, ŠENTJURC, Marjeta, AMARTEY, Sam A., POHLEVEN, Franc. Influence of acidification of CCB (Cu/Cr/B) impregnated wood on fungal copper tolerance. Chemosphere (Oxford). [Print ed.], 2005, vol. 58, no. 6, str. 743-749. PDF

  18. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Influence of a nitrogen supplement on the growth of wood decay fungi and decay of wood. Int. biodeterior. biodegrad.. [Print ed.], 2005, vol. 56, no. 1, str. 34-39. PDF

  19. HUMAR, Miha, HRIBAR, David, POHLEVEN, Franc. Increased emissions of Cu/Cr/As from old CCA treated pole due to fungal exposure. Wood research, 2005, vol. 50, no. 4, str. 29-34. PDF

  20. HUMAR, Miha, KALAN, Polona, POHLEVEN, Franc, ŠENTJURC, Marjeta. Influence of carboxylic acids on fixation of copper in wood impregnated with copper amine based preservatives. Wood Sci. Technol., 2005, vol. 39, no. 8, str. 685-693. PDF

  21. KOZLEVČAR, Bojan, HUMAR, Miha, STRAUCH, Peter, LEBAN, Ivan. Fixation of copper(II) ions in aqueous solution to lignin model compound vanillin in an absence of the nitrogen donor ligands : structural and EPR correlation. Z. Nat.forsch., B J. chem. sci., 2005, vol. 60b, no. 12, str. 1273-1277. PDF

  22. HUMAR, Miha, AMARTEY, Sam A., POHLEVEN, Franc. Influence of corn steep liquor and glucose on colonization of control and CCB (Cu/Cr/B)-treated wood by brown rot fungi. Waste manag. (Elmsford). [Print ed.], 2006, vol. 26, no. 5, str. 459-465.  PDF

  23.  HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, ŽLINDRA, Daniel. Influence of water properties on leaching of copper-based preservatives from treated wood. Wood research, 2006, vol. 51, no. 3, str. 69-76. PDF

  24. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, PETRIČ, Marko. Mikroporazdelitev bakrovih pripravkov v razkrojenem impregniranem lesu = Microdistribution of copper formulations in decayed impregnated wood. Les (Ljublj.), 2006, let. 58, št. 7/8, str. 228-232. PDF

  25. HUMAR, Miha, BUČAR, Bojan, POHLEVEN, Franc. Brown-rot decay of copper-impregnated wood. Int. biodeterior. biodegrad.. [Print ed.], 2006, vol. 58, no. 1, str. 9-14. PDF

  26. HUMAR, Miha, ŽLINDRA, Daniel, POHLEVEN, Franc. Influence of wood species, treatment method and biocides concentration on leaching of copper-ethanolamine preservatives. Build. environ.. [Print ed.], 2006, vol. 42, no. 2, str. 578-583. PDF

  Pregledni znanstveni članek

  1. TIŠLER, Vesna, HUMAR, Miha. Lignin smrekovega lesa = Lignin of spruce wood. Les (Ljublj.), 1999, let. 51, št. 4, str. 85-90.

  2. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Značilnosti razkroja lesa z rjavo trohnobo = Characteristics of wood decaying with brown rot fungi. Les (Ljublj.), 2000, let. 52, št. 7/8, str. 229-234. 

  3. POHLEVEN, Franc, HUMAR, Miha. Termiti - nevarni škodljivci tudi v Sloveniji? = Termites - dangerous pests also in Slovenia?. Les (Ljublj.), 2000, let. 52, št. 11, str. 369-373. 

  4. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko, POHLEVEN, Franc. Leaching of copper from wood treated with copper based wood preservatives = Izluživanje bakra iz drva tretiranog zaštitnim sredstvima na osnovi bakra. Drv. ind., 2001, let. 52, št. 3, str. 111-116. 

  5. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Razstrupljanje odpadnega s CCA ali CCB pripravki zaščitenega lesa z lesnimi glivami = Detoxification of waste CCA or CCB treated wood using wood decay fungi. Les (Ljublj.), 2003, let. 55, št. 4, str. 89-94. 

  6. HUMAR, Miha. Zaščita lesa pred termiti = Wood protection against termite attack. Les (Ljublj.), 2003, let. 55, št. 5, str. 139-144.  PDF

  7. HUMAR, Miha. Zaščita lesa danes - jutri. Les (Ljublj.), 2004, let. 56, št. 6, str. 184-185. Opens internal link in current windowPDF

  8. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Bakrovi pripravki in zaščita lesa = Copper based formulations and wood preservation. Les (Ljublj.), 2005, let. 57, št. 3, str. 57-62.  Opens internal link in current windowPDF

  9. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc. Biotehnologija v lesarstvu = Biotechnology in wood industry. Les (Ljublj.), 2005, let. 57, št. 11, str. 316-321. Opens internal link in current windowPDF

  Kratki znanstveni prispevek

  1. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko, ŠENTJURC, Marjeta. Influence of moisture content on EPR parameters of copper in impregnated wood. Holz Roh- Werkst.. [Print ed.], 2001, vol. 59, no. 4, str. 254-255.  Opens internal link in current windowPDF

 • Osebni podatki:

  Miha Humar je diplomiral 1998 na Oddelku za lesarstvo v Ljubljani. Po odsluženem civilnem vojaškem roku se je istega leta kot mladi raziskovalec zaposlil na oddelku. Leta 2002 je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Interakcije bakrovih zaščitnih pripravkov z lesom in z lesnimi glivami in si s tem pridobil naziv doktor znanosti. Za uspešen študij je kot najboljši doktorand prejel Jesenkovo priznanje Biotehniške fakultete. Trenutno raziskovalno deluje na področju zaščite lesa z anorganskimi pripravki ter mikoremediaciji odsluženega zaščitenega lesa z lesnimi glivami.

  Sodeluje s številnimi domačimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami: Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za Kemijo in kemijsko tehnologijo UL, Imperial College London, UK, BFH Hamburg, Šumarski fakultet Zagreb, HR, ...