Slika

Matjaž PAVLIČ

Splošno
Pedagoško
delo
Raziskovalno
delo
Bibliografija
Ostalo
 • dr. Matjaž PAVLIČ, univ. dipl. inž. les.
  Asistent
  Govorilne ure
  TO, od 9.00 do 10.00
  Telefon
  01 320 3621
  E-pošta
  matjaz.pavlic@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 257 2297
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Nelesni materiali
  Površinska obdelava lesnih izdelkov
  Fizikalno kemijske lastnosti površin

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Materiali v lesarstvu in tehnologija površinske obdelave

  II. stopnja:
  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Sodobni postopki zaščite in površinske obdelave lesa
  Varstvo okolja v lesni industriji

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJ - BIOZNANOSTI (les in biokompoziti)
  Površinska obdelava modificiranega lesa

 • Raziskovalno deluje na več področjih:

  - RAZISKOVALNI PROJEKTI

  - premazi na termično modificiranemu lesu

  - lastnosti površinskih sistemov in premazov za les v zunanji in notranji uporabi

  - interakcije med premazi in substrati

  - doktorska disertacija: Lastnosti površinskih premazov v odvisnosti od njegovih interakcij s termično modificiranim lesom

  - diplomska naloga: Nove zmesi z bakrovim(II) oktanoatom in njihova fungicidnost

   

  Njegovo strokovno delo pa obsega naslednje aktivnosti:

  - delo v Laboratoriju za obdelavo površin

  - izdelava strokovnih/izvedenskih mnenj

  - notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025

  - predsednik tehničnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST/TC BLP Barve, laki in premazi (odbor ukinjen decembra 2010)

  - predsednik tehničnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST/TC POH Pohištvo

  - član 2. delovne skupine 139. tehničnega odbora Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN TC 139 WG2 – Coating materials and coating systems for exterior wood)

  - član DIT lesarstva Ljubljana

  - član Društva za zaščito lesa Slovenije

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela: 

  1. KUTNAR, Andreja, KRIČEJ, Borut, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko. Influence of treatment temperature on wettability of Norway spruce thermally modified in vacuum. J. adhes. sci. technol., 2012, str. 1-10, doi: 10.1080/01694243.2012.727168. [COBISS.SI-ID 1024457812]

  2. HUMAR, Miha, PAVLIČ, Matjaž, ŽLINDRA, Daniel, TOMAŽIČ, Miro, PETRIČ, Marko. Performance of waterborne acrylic surface coatings on wood impregnated with Cu-ethanolamine preservatives. Bull. Mater. Sci., 2011, vol. 34, no. 1, str. 113-119. [COBISS.SI-ID 1915785]

  3. LESAR, Boštjan, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, HUMAR, Miha. Wax treatment of wood slows photodegradation. Polym. degrad. stab.. [Print ed.], 2011, vol. 96, no. 7, str. 1271-1278. [COBISS.SI-ID 1914761]

  4. PAVLIČ, Matjaž, KRIČEJ, Borut, TOMAŽIČ, Miro, PETRIČ, Marko. Influence of biocide pre-treatment of wood on performance of exterior coatings. Surf. coat. int., Part B, Coat. trans., 2005, vol. 88, no. B1, str. 41-48. [COBISS.SI-ID 1291913]

  5. TOMAŽIČ, Miro, PAVLIČ, Matjaž, SOKLIČ, Franci, KRIČEJ, Borut, PETRIČ, Marko. Zaščita mahagonijevega lesa pred diskoloracijami = Prevention of discolourations of mahogany wood. Les (Ljublj.), 2004, let. 56, št. 9, str. 278-282. [COBISS.SI-ID 1224329]

  6. PETRIČ, Marko, KRIČEJ, Borut, HUMAR, Miha, PAVLIČ, Matjaž, TOMAŽIČ, Miro. Patination of cherry wood and spruce wood with ethanolamine and surface finishes. Surf. coat. int., Part B, Coat. trans., 2004, vol. 87, no. B3, str. 195-201. [COBISS.SI-ID 1251209]

  7. TOMAŽIČ, Miro, PAVLIČ, Matjaž, KRIČEJ, Borut, ŠTEFE, Primož, PETRIČ, Marko. Vpliv umetno pospešenega staranja na lastnosti površinskih premazov na nemodificiranem in na modificiranem lesu = Influence of atrificial accelerated weathering on properties of surface coatings on non-modified and modified wood. Zb. gozd. lesar., 2004, št. 74, str. 77-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 1324966]

  8. TOMAŽIČ, Miro, KRIČEJ, Borut, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko. Modification of wood with dimethyloldihydroxyethylenurea = Modifikacija drva dimetiloldihidroksietilenureom. Drv. ind., 2003, 54, 4, str. 199-205. [COBISS.SI-ID 1192073]

  9. PAVLIČ, Matjaž, MIHEVC, Vekoslav. Zaščita lesa pred vremenskimi vplivi = Protection of wood against weathering. Les (Ljublj.), 2001, let. 53, št. 1/2, str. 15-20. [COBISS.SI-ID 746377]

  10. TIŠLER, Vesna, PAVLIČ, Matjaž. Lesne polioze listavcev = Hardwood polyoses. Zb. gozd. lesar., 2000, št. 61, str. 121-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 686502]

 • ŽIVLJENJEPIS

  VODSTVENO ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST:

  - član organizacijskega odbora 5. mednarodne konference gozdno lesnih tehnoloških platform v Kranjski Gori, 19.-21. maja 2008 (FTPC5 - The 5th Forest-based Sector Technology Platform Conference)

  - član organizacijskega odbora prireditve ČAR LESA 2009 (Cankarjev dom, 13.-17. 5. 2009)

  - član organizacijskega odbora prireditve ČAR LESA 2010 (Cankarjev dom, 12.-16. 5. 2010)

  - član organizacijskega odbora prireditve ČAR LESA 2011 (Cankarjev dom, 12.-16. 5. 2011)

  - član organizacijskega odbora prireditve ČAR LESA 2012 (Cankarjev dom, 14.-20. 5. 2012)

  - član organizacijskega odbora konference The Sixth European Conference on Wood Modification ECWM6 (16-18 september, 2012, Ljubljana)

  NAGRADE IN PRIZNANJA:

  December 2011 - Priznanje Zaslužni član Zveze lesarjev Slovenije kot tajniku DIT lesarstva Ljubljana, zaradi zaslug za razvoj sistema informiranja članov in širše strokovne javnosti ter dela za društvo

  December 2011 - Posebno priznanje Zveze lesarjev Slovenije članom organizacijskega odbora prireditve "Čar lesa 2011" za izjemno koristno in odmevno informativno ter izobraževalno promocijo rabe lesa in izdelkov iz lesa

  November 2010 - Zlati znak Zveze lesarjev Slovenije za doktorsko disertacijo