Slika

Marko PETRIČ

Splošno
Pedagoško
delo
Bibliografija
Ostalo
 • dr. Marko PETRIČ, univ. dipl. kem.
  Redni profesor
  Vodja laboratorija za obdelavo površin
  Govorilne ure
  TO od 14.00 do 15.30
  Telefon
  01 320 3620
  SKYPE
  markoles3
  E-pošta
  marko.petric@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 257 22 85
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Nelesni materiali
  Površinska obdelava lesnih izdelkov
  Fizikalno kemijske lastnosti površin

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Materiali v lesarstvu in tehnologija površinske obdelave

  II. stopnja:
  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Sodobni postopki zaščite in površinske obdelave lesa
  Varstvo okolja v lesni industriji

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJ - BIOZNANOSTI (les in biokompoziti)
  Površinska obdelava modificiranega lesa
  Lastnosti ligno-celuloznih materialov

  Pri naslednjih predmeti sodeluje tudi na dodiplomskem študiju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
  Tehnologija gradiv II

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela: 

  1. GÉRARDIN, Philippe, PETRIČ, Marko, PETRISSANS, Mathieu, LAMBERT, Jacques, EHRHRARDT, Jean Jacques. Evolution of wood surface free energy after heat treatment. Polym. degrad. stab.. [Print ed.], 2007, vol. 92, no. 4, str. 653-657. [COBISS.SI-ID 1481097]

  2. BUDIJA, Franc, TAVZES, Črtomir, ZUPANČIČ-KRALJ, Lucija, PETRIČ, Marko. Self-crosslinking and film formation ability of liquefied black poplar. Bioresour. technol.. [Print ed.], 2009, vol. 100, no. 13, str. 3316-3323, doi: 10.1016/j.biortech.2009.02.004. [COBISS.SI-ID 1703049]

  3. KUTNAR, Andreja, KRIČEJ, Borut, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko. Influence of treatment temperature on wettability of Norway spruce thermally modified in vacuum. J. adhes. sci. technol., 2012, str. 1-10, doi: 10.1080/01694243.2012.727168. [COBISS.SI-ID 1024457812]

  4. DEKA, Manabendra, HUMAR, Miha, REP, Gregor, KRIČEJ, Borut, ŠENTJURC, Marjeta, PETRIČ, Marko. Effects of UV light irradiation on colour stability of thermally modified, copper ethanolamine treated and non-modified wood : EPR and DRIFT spectroscopic studies. Wood Sci. Technol., 2008, vol. 42, no. 1, str. 5-20. http://www.springerlink.com/content/b1n00p9715330686/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 1513353]

  5. PETRIČ, Marko, KNEHTL, Branko, KRAUSE, Andreas, MILITZ, Holger, PAVLIČ, Matjaž, PÉTRISSANS, Mathieu, RAPP, Andreas Otto, TOMAŽIČ, Miro, WELZBACHER, Christian, GÉRARDIN, Philippe. Wettability of waterborne coatings on chemically and thermally modified pine wood. JCT research, 2007, vol. 4, no. 2, str. 203-206. http://dx.doi.org/10.1007/s11998-007-9023-2. [COBISS.SI-ID 1505417]

  6. DEKA, Manabendra, PETRIČ, Marko. Photo-degradation of water borne acrylic coated modified and non-modified wood, during artificial light exposure. Bioresources, 2008, vol. 2, no. 3, str. 346-362. http://ncsu.edu/bioresources/BioRes_03/BioRes_03_2_0346_Deka_P_Photodegr_Coated_Wood_Light.pdf. [COBISS.SI-ID 1618825]

  7. PETRIČ, Marko, KRIČEJ, Borut, HUMAR, Miha, PAVLIČ, Matjaž, TOMAŽIČ, Miro. Patination of cherry wood and spruce wood with ethanolamine and surface finishes. Surf. coat. int., Part B, Coat. trans., 2004, vol. 87, no. B3, str. 195-201. [COBISS.SI-ID 1251209]

  8. PETRIČ, Marko, MURPHY, Richard J., MORRIS, Ian. Microdistribution of some copper and zinic containing waterborne and organic solvent wood preservatives in spruce wood cell walls. Holzforschung. Tiskana izdaja, 2000, vol. 54, no. 1, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 833417]

  9. HUMAR, Miha, PETRIČ, Marko, POHLEVEN, Franc, ŠENTJURC, Marjeta, KALAN, Polona. Changes in EPR spectra of wood impregnated with copper-based preservatives during exposure to several wood-rotting fungi. Holzforschung. Tiskana izdaja, 2002, vol. 56, no. 3, str. 229-238. [COBISS.SI-ID 831881]

  10. HUMAR, Miha, POHLEVEN, Franc, ŠENTJURC, Marjeta, VEBER, Marjan, KRALJ, Polonca, POGNI, Rebecca, PETRIČ, Marko. Performance of waterborne Cu(II) octanoate/ethanolamine wood preservatives. Holzforschung. Tiskana izdaja, 2003, vol. 57, no. 2, str. 127-134. [COBISS.SI-ID 913033]

   

 • Redni profesor dr. Marko Petrič, univ. dipl. kem. je vodja laboratorija za obdelavo površin. Kot predavatelj vodi predavanja pri več predmetih v različnih študijskih programih.

  Sodeluje ali je sodeloval pri različnih nacionalnih, dvostranskih in mednarodnih projektih. Raziskovalno je deloval (in občasno še vedno) na področju zaščite lesa pred lesnimi škodljivci, sedaj pa na področju obdelave površin lesa in lesnih materialov. Medtem ko se je v preteklem obdobju na tem področju ukvarjal predvsem s problematiko površinske obdelave modificiranega lesa, se sedaj ukvarja z raziskavami možnosti aplikacije utekočinjenega lesa v lesnih premazih, s površinsko obdelavo zgoščenega lesa, s študijem vplivov na prosto površinsko energijo lesa ter z možnostjo uporabe nanomaterialov za površinsko zaščito lesa. Marko Petrič je član uredniških odborov revij Leswood (Ljubljana), Drvna industrija (Zagreb) in Journal of Adhesion Science and Technology (Francis & Taylor Group), znanstvenega odbora konference Ecowood (Porto, Portugalska), kot recenzent pa sodeluje pri različnih znanstvenih revijah in je član več strokovnih združenj.

  Njegovo strokovno delo je osredotočeno na določanje lastnosti tekočih premazov in lastnosti površinskih sistemov »tekoč premaz – podlaga« in »utrjen premaz – podlaga«. Pomemben delež njegovih strokovnih aktivnosti je bil v bližnji preteklosti povezanih tudi s problematiko varstva okolja pri površinski obdelavi v lesni industriji – predvsem v zvezi z implementacijo uredbe, ki zahteva zmanjševanje emisij hlapnih organskih spojin (HOS).

  Na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti in Oddelku za lesarstvo je imel oz. še vedno opravlja različne funkcije: predstojnik Katedre za pohištvo (2000-2004), namestnik prodekana za področje lesarstva (2002-2004), prodekan za področje lesarstva (2004-2010). Trenutno je vodja laboratorija za obdelavo površin na Katedri za lepljenje, lesne kompozite in obdelavo površin. Je član Habilitacijske komisije ter Komisije za magistrski študij na Univerzi v Ljubljani.