Slika

Manja KITEK KUZMAN

Splošno
Pedagoško
delo
Bibliografija
Mednarodne
aktivnosti
Diplome
 • dr. Manja KITEK KUZMAN, univ. dipl. inž. arh.
  izredna profesorica
  visokošolski učitelj
  Govorilne ure
  ČET. od 10.00 do 11.00
  Telefon
  01 320 3604
  SKYPE
  manjakuzman
  E-pošta
  manja.kuzman@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 25 72 297
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in industrijskega in unikatnega oblikovanja in na podiplomskem študiju lesarstva.

  I.stopnja
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ-LESARSTVO
  Tehnično risanje in opisna geometrija
  Računalniško podprto konstruiranje, izbirni predmet
  Konstruiranje in oblikovanje

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Konstruiranje
  Notranja oprema in kompozicija, izbirni predmet

  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE  na ALUO
  Tehnologija gradiv II

  II. stopnja:
  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Konstrukcije in inovacije
  Projektiranje notranje opreme in kompozicija

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJ - BIOZNANOSTI (študij Bioloških in biotehniških znanosti)
  Oblikovanje lesenih izdelkov

 • Celotna bibliografija: COBISS

  Podan je izbor iz bibliografije s pdf verzijami člankov oz. povezavami do člankov.

  Izvirni zanstveni članki
  2013
  KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra, AYRILMIS, Nadir, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Comparison of passive house construction types using analytic hierarchy process. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], 2013, vol. 64, sept., str. 258-263.http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.05.020, doi: 10.1016/j.enbuild.2013.05.020. [COBISS.SI-ID 2108297
  KARIŽ, Mirko, KITEK KUZMAN, Manja, ŠERNEK, Milan. The effect of the heat treatment of spruce wood on the curing of melamine-urea-formaldehyde and polyurethane adhesives. Journal of adhesion science and technology, ISSN 0169-4243, 2013, vol. 27, no. 17, str. 1911-1920.http://dx.doi.org/10.1080/01694243.2013.764809. [COBISS.SI-ID 2090633
  MARKELJ, Jernej, KITEK KUZMAN, Manja, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. A review of building sustainability assessment methods = Pregled metod vrednotenja stavb po načelih trajnostne gradnje. AR, ISSN 1580-5573. [Tiskana izd.], 2013, [Št.] 1, str. 22-31. http://www.fa.uni-lj.si/filelib/9_ar/2013-1/02-ar2013-1-markelj.pdf. [COBISS.SI-ID 2952068
  ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina, KITEK KUZMAN, Manja. Measuresto [!] improve the energy performance of buildings in Slovenia. Tehnics tehnologies education management, ISSN 1840-1503, 2013, vol. 8, no. 1, str. 430-440, ilustr. http://www.ttem.ba/pdf/ttem_8_1_web.pdf. [COBISS.SI-ID 2828164]

  2012
  KITEK KUZMAN, Manja, MOTIK, Darko, BIČANIĆ, Kristina, VLOSKY, Richard P., OBLAK, Leon. A comparative analysis of consumer attitudes on the use of wood products in Slovenia and Croatia. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2012, vol. 63, no. 2, str. 71-79. [COBISS.SI-ID 2032521
  ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav, KITEK KUZMAN, Manja. Energy-efficient renovation principles for prefabricated timber-frame residential buildings = Energetski učinkovita načela obnove montažnih stambenih zgrada s drvenim okvirom. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2012, vol. 63, no. 3, str. 159-168, doi: 10.5552/drind.2012.1127. [COBISS.SI-ID 16282390
  OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija, MORO, Maja, HROVATIN, Jasna, MOLE, Samo, KITEK KUZMAN, Manja. Choice of quantitative method for forecasting of parquet sales = Izbor kvantitativne metode za predviđanje prodaje parketa. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2012, vol. 63, no. 4, str. 249-254. [COBISS.SI-ID 2071689
  KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra. Wood as a construction material: comparison of different construction types for residential building using the analytic hierarchy process. Wood research, ISSN 1336-4561, 2012, vol. 57, no. 4, str. 591-600. [COBISS.SI-ID 2035081

  2011
  VRATUŠA, Srečko, KITEK KUZMAN, Manja, KILAR, Vojko. Structural particulars of glued laminated beams of variable height. Drewno, ISSN 1644-3985, 2011, vol. 54, nr. 185, str. 19-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 2558340
  KITEK KUZMAN, Manja, MEDVED, Sergej, VRATUŠA, Srečko. Evaluation of Slovenian contemporary timber construction. Drewno, ISSN 1644-3985, 2010, vol. 53, nr. 183, str. 85-100. [COBISS.SI-ID 1820809
  HROVATIN, Jasna, JERAM, Gregor, KITEK KUZMAN, Manja, PREKRAT, Silvana, POHLEVEN, Franc. Influence of construction on wetting of wooden fences. Wood research, ISSN 1336-4561, 2009, vol. 54, no. 1, str. 113-123. [COBISS.SI-ID 1718921

  Monografije
  KITEK KUZMAN, Manja, KUTNAR Andreja. Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability. Springer-Series Titl: Green Energy and Technology,  London. 2015.170 str..,ilustr.
  KITEK KUZMAN, Manja. Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji : Slovenija. V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo: Fakulteta za arhitekturo, 2012. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6144-32-2. [COBISS.SI-ID 260172544]
  KITEK KUZMAN, Manja. Les v sodobni slovenski arhitekturi = Wood in contemporary Slovenian architecture : 2000-2010. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo: Fakulteta za arhitekturo, 2010-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6144-29-2. [COBISS.SI-ID 251090432
  KITEK KUZMAN, Manja. Knjigi na pot. V: KITEK KUZMAN, Manja (ur.). Gradnja z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2008, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 1672073]

  Koristne povezave
  www.lesna-gradnja.si

   

 • Biliografski podatki in izvlečki diplom so objavljeni v bazi COBISS pod bibliografije- bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcv- Manja Kitek Kuzman

  Nekatere diplome so objavljene v digitani knjižnici Biotehniške fakultete.

  Vse diplme in magisteriji od 2011 dalje
  (mentorica Manja Kitek Kuzman)

   

 • Raziskovalni projekti

  projekt Wood Wisdom Net, W3B What We Wood Belive? Social perceptions of the forest-based sector and is products towards a sutainably society
  2014-2017

  programska skupina Les in lignocelulozni kompoziti (vodja M. Humar)

  projekt Demographic changes in woodworking industry, CEI Bois
  2014-2015

  projekt Clustering, Innvation and Design in the SEE WOOD sector (ID:WOOD)
  2012-2015

  MU-PROM/12-029 Raziskovalno sodelovanje Slovenia – Švica: Sanacija montažnih lesenih objektov s številko. ARRS, 2012, 808 EUR, sodelovanje z Ecole Politechnique federale de Lausanne, IBOIS, the laboratory for timber construction of the EPFL. 2012

  MU-PROM/12-028 Raziskovalno sodelovanje Slovenia – Kanada: Leseni modularni mobilni paneli za različne aplikacije v trajnostni gradnji. ARRS, 2012, sodelovanje z Universite Laval Departement des sciences du bois et de la foret. 2012