Slika

Luka KRŽE

Splošno
Pedagoško
delo
Bibliografija
 • Luka KRŽE,
  tehniški sodelavec
  Govorilne ure
  po dogovoru
  Telefon
  01 320 3647
  E-pošta
  luka.krze@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 423 50 35
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in gozdarstva in na podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Anatomija lesa
  Zgradba lesa 2 - izbirni predmet

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Anatomija lesa
  Raba lesa

  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI
  Zgradba lesa

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - GOZDARSTVO
  Les kot material v gozdarstvu - izbirni predmet
  Zgradba in lastnosti lesa za gozdarje - izbirni predmet


  II. stopnja:

  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Zgradba in lastnosti lesa

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJ - BIOZNANOSTI (les in biokompoziti)
  Lastnosti lignoceluloznih materialov

   

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela:

   

  Podan je izbor iz bibliografije s pdf verzijami člankov oz. povezavami za dostop do člankov.

  ČUFAR, Katarina, KRŽE, Luka. 2012. Identifikacija lesa z najdišča na lokaciji bivše Tribune pod Ljubljanskim gradom : končno poročilo 2012. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo,  17 pp.


  MERELA, Maks, KRŽE, Luka, ČUFAR, Katarina. 2012. Odvzem vzorcev za identifikacijo lesenih vrst na kozolcih za projekt Muzej na prostem - kozolci : poročilo raziskave lesa kozolcev 2012. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2012. 28 pp.

  ČUFAR, Katarina, MERELA, Maks, KRŽE, Luka. 2010. Dendrokronološko datiranje kmečkih stavb v vasi Sevno. Les 62 (9): 392-396 Pdf

  ČUFAR, Katarina, ZUPANČIČ, Martin, KRŽE, Luka, DE LUIS, Martin, ECKSTEIN, Dieter. 2010. Dendrochronology of oak (Quercus spp.) in Slovenia : an interim report. V: LEVANIČ, Tom (ur.), GRIČAR, Jožica (ur.), HAFNER, Polona (ur.), KRAJNC, Robert (ur.), JAGODIC, Špela (ur.), GÄRTNER, Holger (ur.), HEINRICH, Ingo (ur.), HELLE, Gerhard (ur.). TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : volume 8 : proceedings of the Dendrosymposium 2009. April 16th-19th, 2009 in Otočec, Slovenia, (Scientific Technical Report, STR 10/05). Potsdam: GFZ German Research Centre for Geoscience: 132-135 Pdf

  PRISLAN, Peter, ZUPANČIČ, Martin, KRŽE, Luka, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2010. Nastajanje lesa pri bukvah z dveh rastišč na različnih nadmorskih višinah =Wood formation in beech from two sites at different altitudes. Les 62 (5): 164-170 Pdf

  PRISLAN, Peter, MERELA, Maks, ZUPANČIČ, Martin, KRŽE, Luka, ČUFAR, Katarina. 2009. Uporaba izbranih svetlobno mikroskopskih tehnik za raziskave lesa in skorje = Use of selected light microscopy techniques to investigate wood and bark. Les  61 (5-P): 222-229 Pdf

  GRIČAR, Jožica, KRŽE, Luka, ČUFAR, Katarina. 2009. Relationship among number of cells in xylem, phloem and dormant cambium in silver fir (Abies alba Mill.) trees of different vitality. IAWA Journal 30 (2): 121-133 IAWA Journal web page

  KRŽE, Luka, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2007. Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri jelki (Abies alba Mill.) = Relation between xylem and phloem increment in Silver fir (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva 84:  3-10. Abstract Pdf

  KRŽE, Luka. 2006. Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri različno vitalnih jelkah (Abies alba Mill.) : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = The relation between xylem and phloem increment in silver firs (Abies alba Mill.) of different vitality : graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana:  48 pp. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_krze_luka.pdf.