Slika

Leon OBLAK

Splošno
Pedagoško
delo
Bibliografija
 • dr. Leon OBLAK,
  Izredni profesor
  Govorilne ure
  SR od 12.00 do 14.00 ali po dogovoru
  Telefon
  01 320 3626
  E-pošta
  leon.oblak@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 25 72 297
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  ● Management lesne proizvodnje
  ● Gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi

   

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  ● Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
  ● Trženje lesnih proizvodov

   

  II. stopnja:
  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  ● Management projektov v lesnem podjetju
  ● Varstvo okolja v lesni industriji

   

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJ - BIOZNANOSTI (les in biokompoziti)
  ● Management biotehniških proizvodnih procesov
  ● Reinženiring v lesnem podjetju

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela

  Magistrsko delo

  OBLAK, L. 1995. Ekonomsko-ekološki konflikt, problem odpadnih voda v slovenski lesni industriji in možnost reševanja ekonomsko-ekoloških vprašanj z metodo ciljnega programiranja. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 110 s.

   

  Doktorsko delo

  OBLAK, L. 1998. Mehka logika v matematičnem modelu izbire optimalnih rešitev v lesnoindustrijskih podjetjih. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 121 s.

   

  Članki z recenzijo v revijah, ki jih indeksirata SCI ali SSCI

  OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija. The possibility of solving economic and environmental protection problems in wood industry companies by the application of the method of fuzzy goal programming. Ekológia (Bratisl.), 2000, vol. 19, no. 4, str. 409-419. [COBISS.SI-ID 712073]

  OBLAK, Leon, KRIČEJ, Borut, LIPUŠČEK, Igor. The comparison of the coating systems according to the basis criteria. Wood research, 2006, vol. 51, no. 4, str. 77-86. [COBISS.SI-ID 1467529]

  OBLAK, Leon, JELAČIĆ, Denis, MOTIK, Darko, GRLADINOVIĆ, Tomislav. A model for stock management in a wood-industry company. Wood research, 2008, vol. 53, no. 1, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 1626761]

  OBLAK, Leon, JOŠT, Matej. Methodology for studying the ecological quality of furniture. Drv. ind., 2011, vol. 62, br. 3, str. 171-176. [COBISS.SI-ID 1979785]

  LIPUŠČEK, Igor, BOHANEC, Marko, OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija. A multi-criteria decision-making model for classifying wood products with respect to their impact on environment. Int. j. life cycle assess., 2010, vol. 15, no. 4, str. 359-367, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s11367-010-0157-6, doi: 10.1007/s11367-010-0157-6. [COBISS.SI-ID 2538662]

  KITEK KUZMAN, Manja, MOTIK, Darko, BIČANIĆ, Kristina, VLOSKY, Richard P., OBLAK, Leon. A comparative analysis of consumer attitudes on the use of wood products in Slovenia and Croatia. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 2, str. 71-79. [COBISS.SI-ID 2032521],

  HROVATIN, Jasna, ŠIROK, Katja, JEVŠNIK, Simona, OBLAK, Leon, BERGINC, Jordan. Adaptability of kitchen furniture for elderly people in terms of safety. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 2, str. 113-120. [COBISS.SI-ID 2032777]

  KOPROLČEC, Mario, MOTIK, Darko, OBLAK, Leon. Modeli osiguranja tvrtki drvnog sektora = Insurance models of wood sector companies. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 3, str. 177-186. [COBISS.SI-ID 2051977]

  JELAČIĆ, Denis, OBLAK, Leon, PETROVIĆ, Slavica, MORO, Maja, PIRC BARČIĆ, Andreja, ĆOŠIĆ, Vanja, MELOSKA, Živka. Wood sector media promotion in some South-East European countries = Medijska promocija drvnog sektora u nekim zemljama jugoistočne Europe. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 3, str. 195-203. [COBISS.SI-ID 2052233]

  GLAVONJIĆ, Branko, OBLAK, Leon. Consumption of woody biomass in industry, commercial and public facilities in Serbia : present state and possible contribution to the share of renewable sources in final energy consumption. Therm. sci., 2012, vol. 16, no. 1, str. 7-19. [COBISS.SI-ID 2008713]

  BERGINC, Jordan, HROVATIN, Jasna, FELTRIN, Matjaž, MAECHTIG, Saša J., ZUPANČIČ, Anton, OBLAK, Leon. Analysis of cooperation between furniture industry and designers in product development process = Analiza suradnje proizvodaèa namjestaja i dizajnera u procesu razvoja proizvoda. Drv. ind., 2011, vol. 62, br. 2, str. 129-136, ilustr. http://dx.doi.org/10.5552/drind.2011.1106, doi: 10.5552/drind.2011.1106. [COBISS.SI-ID 1024229472]

  JELAČIĆ, Denis, GRLADINOVIĆ, Tomislav, PIRC, Andreja, OBLAK, Leon. Motivation factors analysis in industrial plants. Strojarstvo, 2010, vol. 52, no. 3, str. 349-361. [COBISS.SI-ID 1650569]
  LIPUŠČEK, Igor, OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija. Model for classifying wood products according to environment burdening during the process of manufacturing. Drev. výsk., 2003, vol. 48, no. 4, str. 43-54. [COBISS.SI-ID 1139081]