Slika

Katarina ČUFAR

Splošno
Pedagoško
delo
Raziskovalno
delo
Bibliografija
Ostalo
Diplome
 • dr. Katarina ČUFAR,
  Redna profesorica
  Namestnica prodekana
  Govorilne ure
  SR od 12.30 do 13.30
  Telefon
  01 320 3645
  E-pošta
  katarina.cufar@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 423 50 35
 • Sodelujem pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in gozdarstva in na podiplomskem študiju Bioznanosti (Povezava)

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM - LESARSTVO
  Zgradba lesa  I
  Zgradba lesa II - izbirni predmet

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV (OD 2015/2016 LESARSKO INŽENIRSTVO)
  Anatomija lesa
  Raba lesa

  UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM - GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI
  Zgradba lesa

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PORGRAM - GOZDARSTVO
  Les kot material v gozdarstvu - izbirni predmet
  Zgradba in lastnosti lesa za gozdarje - izbirni predmet


  II. stopnja:

  MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM - LESARSTVO
  Zgradba in lastnosti lesa

  III. stopnja:
  DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM - BIOZNANOSTI (les in biokompoziti)
  Lastnosti lignoceluloznih materialov

   

 • Povzetek  raziskav

  Raziskujemo nastajanje lesa na celičnem nivoju pri bukvi (Fagus sylvatica),  jelki  (Abies alba), smreki (Picea abies), alepskem boru (Pinus halepensis) in kostanju (Castanea sativa).

  Nastajanje lesa na celičnem nivoju pri bukvi (Fagus sylvatica)  je predstavljalo vodilno temo doktorske disertacije, katere avtor je dr. Peter Prislan. Pri večini raziskav nastajanja lesa sodeluje dr. Jožica Gričar, ki je sedaj zaposlena na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

  Raziskave bora Pinus halepensis potekajo v sodelovanju s kolegi dr. Martin de Luis, Univerza  Zaragoza in  dr. Josep Raventos,  Univerza Alicante. Slednja kolega sta tudi priljubljena somentorja pri diplomah naših ERASMUS študentov v Španiji. Pri raziskavah sodeluje tudi Klemen Novak, trenutno doktorski študent na Univerzi Alicante.

  Raziskave na kostanju (Castanea sativa) smo opravili v sodelovanju s kolegi iz Univerze Tuscia v Viterbu v Italiji. Delo vodi prof. dr. Manuela Romagnoli.

  Stalno raziskujemo objekte kulturne dediščine. Datirali smo že veliko stavb kot so  cerkve, samostani, gradovi, palače in kmečka arhitektura. Kmečke stavbe, kozolci, kašče in leseni podi z Dolenjske in Bizeljskega so bili raziskani v okviru več diplomskih nalog. Veliko raziskav je potekalo v sodelovanju z ZVKDS OE Novo mesto, kjer z nami sodelujeta predvsem Dušan Strgar in Dušan Štepec

  Raziskave dendrokronologije hrasta (Quercus sp.) so omogočile sestavo regionalne kronologije hrasta iz Slovenije, ki smo jo uporabili tudi za rekonstrukcijo  klime v preteklih 500 letih. Pri objavah so sodelovali dr. Martin de Luis,  dr. Dieter Eckstein in dr. Lučka Kajfež Bogataj. V letu 2012 smo skupaj objavili študijo o listni fenologiji bukve in spremembah klime v Sloveniji.

  Z nami stalno sodeluje dr. Michael Grabner z Univerze BOKU Dunaj, Avstrija.

  Dr. Kristof Haneca in dr. Hans Beeckman  sta dala pobudo za objavo preglednega članka o uporabi dendrokronologije hrasta pri raziskavah v kulturni dediščini in v arheologiji v Evropi.

  Na Ljubljanskem barju je še vedno veliko arheološkega lesa, ki se je ohranil pod vodo ali v vlažnih tleh. Dr. Anton Velušček z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU koordinira večino naših sodelovanj z arheologi. Na Ljubljanskem barju so odkrili nad 40 prazgodovinskih koliščarskih naselbin iz bakrene dobe (eneolita) ki so pretežno obstajale v času od 3500 do 2500 pr. Kr. Mi smo jih raziskali več kot deset. 

  Metode dendroarheologije smo uporabili za datiranje lesa. Absolutno starost lesa smo določili z radiokarbonsko metodo. Dr. Bernd Kromer iz  Heidelberger Akademie der Wissenschaften je vodil te raziskave.

  Koliščarske naselbine iz 4. tisočletja pred našim štetjem smo datirali na 10 let natančno.

  Najpogosteje raziskujemo les pilotov na katerih so stale stavbe. Bolj redki so vrednejši predmeti iz lesa. Najznamenitejše je prazgodovinsko kolo staro 5100 let. Dr. Tjasa Tolar  proučuje makro botanične ostanke na najdiščih, kjer smo najprej skupaj raziskali ostanke lesa. V sodelovanju s prof. dr. Stefanie Jacomet  smo sodelovali pri arheobotaničnih raziskavah na Ljubljanskem barju. Tjaša Tolar in sodelavci so modificirali uveljavljeno metodologijo raziskav in prepoznali tudi zelo občutljive ostanke rastlin. To je omogočilo, da danes bolje vemo kaj so koliščarji pridelovali, nabirali in jedli.

  Za ppodrobnosti si oglejte Bibliografijo.

  Iz arhiva: 

  Dendrokronologija

  Nastajanje lesa (arhivsko)

  Dendrokronologija v arheologiji in najstarejše kolo na svetu

  Monografija "Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas" kjer je podrobno opisano najstarejše prazgodovinsko kolo
  Les s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju
  Arheobotanične raziskave na kolišču Stare gmajne …kjer je med drugim predstavljena rastlinska prehrana koliščarjev

   

   

   

   

   

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela: 

  Podan je izbor iz bibliografije s pdf verzijami člankov oz. povezavami za dostop do člankov.

  Zadnja sprememba 18. julij 2016

   

  DOGODKI - EVENTS

   

  4th meeting: Historical Wood Utilization, Past utilization of beech wood and other hardwoods and challenges for the future, 13 - 16 June, 2016, Land of hayracks; Open Air Museum, Šentrupert – Trebnje, Slovenia

  27th European Dendroecological Fieldweek, 12 – 18 September 2016 in Kranjska Gora, Slovenia

  FPS COST Action FP1302 Wood Musick, Training School: Dendrochronological dating of music instruments, 15– 18 June 2015, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia

   

  PROJEKTI - PROJECTS

  CRP V4-1419 Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini, Rational use of hardwoods with a focus on beech wood

   

  ČLANKI - ARTICLES

  2016

  154. VON ARX, Georg, CRIVELLARO, Alan, PRENDIN, Angela Luisa, ČUFAR, Katarina, CARRER, Marco. 2016. Quantitative wood anatomy - practical guidelines. Frontiers in Plant Sciences, Volume 7, Article 781, doi: 10.3389/fpls.2016.00781

  153. NOVAK, Klemen, DE LUIS, Martin, SAZ, Miguel A., LONGARES, Luis A., SERRANO-NOTIVOLI, Roberto, RAVENTÓS, Josep, ČUFAR, Katarina, GRIČAR, Jožica, DI FILIPPO, Alfredo, PIOVESAN, Gianluca, RATHGEBER, Cyrille B.K., PAPADOPOULOS, Andreas, SMITH, Kevin T. 2016. Missing rings in Pinus halepensis – the missing link to relate the tree-ring record to extreme climatic events. Frontiers in Plant Sciences, Volume 7, Article 727, doi: 10.3389/fpls.2016.00727

  152. DE MICCO, Veronica, BALZANO, Angela, ČUFAR, Katarina, ARONNE, Giovanna, GRIČAR, Jožica, MERELA, Maks, BATTIPAGLIA, Giovanna. Timing of false ring formation in Pinus halepensis and Arbutus unedo in southern Italy: outlook from an analysis of xylogenesis and tree-ring chronologies. Frontiers in Plant Sciences, Volume 7, Article 705, doi: 10.3389/fpls.2016.00705

  151. BATTIPAGLIA, Giovanna, CAMPELO, Filipe, VIEIRA, Joana, GRABNER, Michael, DE MICCO, Veronica, NABAIS, Cristina, CHERUBINI, Paolo, CARRER, Marco, BRÄUNING, Achim, CUFAR, Katarina, DI FILIPPO, Alfredo, GARCÍA-GONZÁLEZ, Ignacio, KOPROWSKI, Marcin, KLISZ, Marcin, V. KIRDYANOV, Alexander, ZAFIROV, Nikolay, DE LUIS, Martin. 2016. Structure and Function of Intra–Annual Density Fluctuations: Mind the Gaps. Frontiers in Plant Sciences, Volume 7, Article 595, DOI: 10.3389/fpls.2016.00595

  150. ROSSI, Sergio, ANFODILLO, Tommaso, ČUFAR, Katarina, CUNY, Henri E., DESLAURIERS, Annie, FONTI, Patrick, FRANK, David, GRIČAR, Jožica, GRUBER, Andreas, HUANG, Jian-Guo, JYSKE, Tuula, KAŠPAR, Jakub, KING, Gregory, KRAUSE, Cornelia, LIANG, Eryuan, MÄKINEN, Harri, MORIN, Hubert, NÖJD, Pekka, OBERHUBER, Walter, PRISLAN, Peter, RATHGEBER, Cyrille B.K., SARACINO, Antonio, SWIDRAK, Irene, TREML, Václav. 2016. Pattern of xylem phenology in conifers of cold ecosystems at the northern hemisphere. Global Change Biology, DOI: 10.1111/gcb.13317

  149. SCHMITT, Uwe, KOCH, Gerald, ECKSTEIN, Dieter, SEO, Jeong-Wook, PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina, STOBBE, Horst, JALKANEN, Risto. 2016. The vascular cambium of trees and its involvement in defining xylem anatomy. In: Yoon Soo KIM, Ryo FUNADA, Adya P. SINGH Eds. Secondary Xylem Biology, Origins, Functions, and Applications. Academic Press, Elsevier: pp 3-24

  148. MARTINEZ DEL CASTILLO, Edurne, LONGARES, Luis Alberto, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, GIL-PELEGRÍN, Eustaquio, ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin. 2016. Living on the edge: contrasted wood-formation dynamics in Fagus sylvatica and Pinus sylvestris under Mediterranean conditions, Frontiers Plant Sciences 7: 370 doi: 10.3389/fpls.2016.00370

  147. GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, DE LUIS, Martin, NOVAK, Klemen, MARTINEZ DEL CASTILLO, Edurne, ČUFAR, Katarina. 2016. Cambial rhythm on phloem and xylem side in four European species from different environments. IAWA Journal, 37 (2): 349-364 DOI 10.1163/22941932-20160138

  146. NOVAK, Klemen, DE LUIS, Martin, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, MERELA, Maks, SMITH, Kevin T., ČUFAR, Katarina. 2016. Missing and dark rings associated with drought in Pinus halepensis, IAWA Journal, 37 (2): 260-274 DOI 10.1163/22941932-20160133

  145. CAILLERET, Maxime, BIGLER, Christof, BUGMANN, Harald, CAMARERO, Jesus-Julio, CUFAR, Katarina, DAVI, Hendrik, MÉSZÁROS, Ilona, MINUNNO, Francesco, PELTONIEMI, Mikko, ROBERT, Elisabeth, SUAREZ, María-Laura, TOGNETTI, Roberto, MARTINEZ-VILALTA, Jordi. 2016. Towards a common methodology for developing logistic tree mortality models based on ring-width data, Ecological Applications, DOI: 10.1890/15-1402.1

  2015

  KROPIVŠEK, Jože, ČUFAR, Katarina. 2015. Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine = Potential use of beechwood and estimation of value added of beechwood products. Gozdarski vestnik, 73 (10): 470-478

  STRAŽE, Aleš, MERELA, Maks, KRŽE, Luka, ČUFAR, Katarina, GORIŠEK, Željko. 2015.Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu. Gozdarski vestnik 73 (10): 30-36

  ČUFAR, Katarina, PRISLAN, Peter, MERELA, Maks, KRŽE, Luka, GRIČAR, Jožica. 2015. Spremljanje nastajanja ksilema in floema ter kambijeve aktivnosti pri bukvi in smreki v Sloveniji. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), HUMAR, Miha (ur.). Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik prispevkov Znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015], (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 142). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica: = Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre: 53-57

  141.ZULE, Janja, ČUFAR, Katarina, TIŠLER, Vesna. 2015. Lipophilic extractives in the heartwood of European larch (Larix decidua Mill.), Lipofilni ekstraktivi u srži europskog ariša (Larix decidua Mill.), Drvna Industrija, 66 (4): 305-313, doi:10.5552/drind.2015.1442

  140. COOK, Edward R., SEAGER, Richard, KUSHNIR, Yochanan, BRIFFA, Keith R., BÜNTGEN, Ulf, FRANK, David, KRUSIC, Paul J., TEGEl, Willy, VAN DER SCHRIER, Gerard, ANDREU-HAYLES, Laia, BAILLIE, Mike, BAITTINGER, Claudia, BLEICHER, Niels, BONDE, Niels, BROWN, David, CARRER, Marco, COOPER, Richard, ČUFAR, Katarina, DITTMAR, Christoph, ESPER, Jan, GRIGGS, Carol, GUNNARSON, Björn, GÜNTHER, Björn, GUTIERREZ, Emilia, HANECA, Kristof, HELAMA, Samuli, HERZIG, Franz, HEUSSNER, Karl-Uwe, HOFMANN, Jutta, JANDA, Pavel, KONTIC, Raymond, KÖSE, Nesibe, KYNCL, Tomáš, LEVANIČ, Tom, LINDERHOLM, Hans, MANNING, Sturt, MELVIN, Thomas M., MILES, Daniel, NEUWIRTH, Burkhard, NICOLUSSI, Kurt, NOLA, Paola, PANAYOTOV, Momchil, POPA, Ionel, ROTHE, Andreas, SEFTIGEN, Kristina, SEIM, Andrea, SVARVA, Helene, SVOBODA, Miroslav, THUN, Terje, TIMONEN, Mauri, TOUCHAN, Ramzi, TROTSIUK, Volodymyr, TROUET, Valerie, WALDER, Felix, WAŻNY, Tomasz, WILSON, Rob, ZANG, Christian. Old World Megadroughts and Pluvials During the Common Era. Science Advances, (1):1-9, 1:e1500561; DOI: 10.1126/sciadv.1500561

  139. CUNY, Henri E., RATHGEBER, Cyrille B.K., FRANK, David, FONTI, Patrick, MÄKINEN, Harri, PRISLAN, Peter, ROSSI, Sergio, MARTINEZ DEL CASTILLO, Edurne, CAMPELO, Filipe, VAVRČÍK, Hanuš, CAMARERO, Jesus Julio, BRYUKHANOVA, Marina, JYSKE, Tuula, GRIČAR, Jožica, GRYC, Vladimir, DE LUIS, Martin, VIEIRA, Joana, ČUFAR, Katarina, KIRDYANOV, Alexander , OBERHUBER, Walter, HUANG, Jian-Guo, TREML, Vaclav, LI, Xiaoxia , SWIDRAK, Irene, DESLAURIERS, Annie, LIANG, Eryuan, NÖJD, Pekka, GRUBER, Andreas, NABAIS, Cristina, MORIN, Huber, KRAUSE, Cornelia, KING, Gregory, FOURNIER, Meriem. 2015. Asynchrony of stem radial size increase and biomass accumulation in trees, Nature Plants 1, Article number: 15160 (2015); doi:10.1038/nplants.2015.160

  138. GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, DE LUIS, Martin, GRYC, Vladimír, HACUROVA, Jana, VAVRČÍK, Hanuš, ČUFAR, Katarina. 2015. Plasticity in variation of xylem and phloem cell characteristics of Norway spruce under different local conditions, Frontiers in plant sciences, Volume 6, Article 730, doi: 10.3389/fpls.2015.00730; http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2015.00730/full

  137. KRAJNC, Luka, ČUFAR, Katarina, BRUS, Robert. 2015. Characteristics and geographical distribution of fiddleback figure in wood of Acer pseudoplatanus L. in Slovenia, Drvna industrija, 66 (3): 213-220 doi:10.5552/drind.2015.1447

  136. ČUFAR, Katarina, TEGEL, Willy, MERELA, Maks, KROMER, Bernd, VELUŠČEK, Anton. 2015. Eneolithic pile dwellings south of the Alps precisely dated with tree-ring chronologies from the north. Dendrochronologia 35 (2015) 91–98 http://dx.doi.org/10.1016/j.dendro.2015.07.005

  135. STRAŽE, Aleš, MITKOVSKI, Bogdan, TIPPNER, Jan, ČUFAR, Katarina, GORIŠEK, Željko. 2015. Structural and acoustic properties of African padouk (Pterocarpus soyauxii) wood for xylophones. European Journal of Wood and Wood Products, 73: 235–243 DOI 10.1007/s00107-015-0878-0

  134. REN, Ping, ROSSI, Sergio, GRIČAR, Jožica,LIANG, Eryuan, ČUFAR, Katarina.. 2015. Is precipitation a trigger of cambial reactivation in Juniperus przewalskii on the northeastern Tibetan Plateau? Annals of Botany, 115: 629–639 doi:10.1093/aob/mcu259

  133. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, ČREPINŠEK, Zalika, MERELA, Maks, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2015. Do changes in leaf phenology affect tree-ring widths in Fagus sylvatica? International Journal of Biometeorology, 59 (8): 1127-1132, doi:10.1007/s00484-014-0896-3 http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-014-0896-3

  2014

  132. PRISLAN, Peter, ČUFAR, Katarina, GRIČAR, Jožica, DE LUIS, Martin, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe. 2014. Wood and phloem formation in beech (Fagus sylvatica). 2012. In: Di Filippo, A., Piovesan, G., Romagnoli, M., Helle, G., Gärtner, H. (2014), TRACE- Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Volume 12. Scientific Technical Report 14/ 05, GFZ German Research Centre for Geosciences: 126-130 pdf

  131.DE LUIS, Martin, ČUFAR, Katarina, SAZ, Miguel Angel, LONGARES, Luis Alberto, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2014. Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951-2007. Regional Environmental Change, 14( 5): 1801-1810 DOI: 10.1007/s10113-012-0365-7

  130. ČUFAR, Katarina, BIZJAK, Matjaž, KITEK KUZMAN Manja, MERELA, Maks, GRABNER, Michael, BRUS, Robert. 2014. Castle Pišece, Slovenia – building history and Wood economy revealed by dendrochronology, dendroprovenancing and historical sources. Dendrochronologia, 32 (2014) 357–363 doi:10.1016/j.dendro.2014.08.002

  129. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, SOLINA, Franc, VERBIČ, Tomaž. 2014. Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici = Early Roman barge from the Ljubljanica River at Sinja Gorica. Arheološki vestnik, 65, 189-256 pdf

  128. ČUFAR, Katarina, ŠEFC, Bogoslav, DE LUIS, Martin, MORGOS, Andras, GRABNER, Michael, MERELA, Maks, TRAJKOVIĆ, Jelena..2014. Tree-ring chronology of pedunculate oak (Quercus robur) and its potential for development of dendrochronological research in Croatia = Kronologija godova hrasta lužnjaka (Quercus robur) i njen potencijal za razvoj dendrokronoloških istraživanja u Hrvatskoj. Drvna Industrija, 65 (2), 129-137 pdf

  127. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. 2014. Kolišča na Ljubljanskem barju = Pile-dwellings at Ljubljansko barje. Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 39–64 pdf

  126. GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, GRYC, Vladimír, VAVRČÍK, Hanuš, DE LUIS, Martin, ČUFAR, Katarina. 2014. Plastic and locally adapted phenology in cambial seasonality and production of xylem and phloem cells in Picea abies from temperate environments.Tree Physiology doi: 10.1093/treephys/tpu026

  125. ČUFAR, Katarina, MERELA, Maks, ERIČ, Miran. 2014. A Roman barge in the Ljubljanica river (Slovenia): wood identification, dendrochronological dating and wood preservation research. Journal of Archaeological Science, 44: 128-135 DOI 10.1016/j.jas.2014.01.024

  124. ČUFAR, Katarina, GRABNER, Michael, MORGOS, Andras, MARTINEZ DEL CASTILLO, Edurne, MERELA, Maks, DE LUIS, Martin. 2014. Common climatic signals affecting oak tree-ring growth in SE Central Europe, Trees, DOI 10.1007/s00468-013-0972-z

  2013

  123. MERELA, Maks, ČUFAR, Katarina. 2013. Density and mechanical properties of oak sapwood versus heartwood in three different oak species = Gustoća I mehanička svojstva drva bjeljike hrasta u usporedbi s drvom srži tri vrste hrasta. Drvna Industrija 64 (4): 323-334 doi:10.5552/drind.2013.1325

  122. DE LUIS, Martin, ČUFAR, Katarina, DI FILIPPO, Alfredo , NOVAK, Klemen, PAPADOPOULOS, Andreas, PIOVESAN, Gianluca, RATHGEBER, Cyrille B.K., RAVENTÓS, José, SAZ, Miguel Angel, SMITH, Kevin T. 2013. Plasticity in dendroclimatic response across the distribution range of Aleppo pine (Pinus halepensis). PLoS ONE 8(12): e83550. doi:10.1371/journal.pone.0083550 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0083550

  121. ČUFAR, Katarina, STRGAR, Dušan, MERELA, Maks, BRUS, Robert. 2013. Les Banove hiše v Artičah kot zgodovinski arhiv= Wood in the Ban’s house at Artiče, Slovenia, as a historical archive. Acta Silvae et Ligni 101: 41-46 pdf

  120. ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, KROMER, Bernd. 2013. Two decades of dendrochronology in the pile dwellings of the Ljubljansko barje, Slovenia. Festschrift für Andre Billamboz zum 65. Geburtstag: 35-40 pdf

  119. ROSSI, Sergio, ANFODILLO, Tommaso, ČUFAR, Katarina, CUNY, Henri, DESLAURIERS, Annie, FONTI, Patrick, FRANK, David, GRIČAR, Jožica, GRUBER, Andreas, KING, Gregory, KRAUSE, Cornelia, MORIN, Hubert, OBERHUBER, Walter, PRISLAN, Peter, RATHGEBER, Cyrille B.K. 2013. A meta-analysis of cambium phenology and growth: Linear and nonlinear patterns in conifers of the northern hemisphere. Annals of Botany doi:10.1093/aob/mct243

  118. NOVAK, Klemen , SAZ SÁNCHEZ, Miguel Angel, ČUFAR, Katarina, RAVENTÓS, José, DE LUÍS, Martin. 2013. Age, climate and intra-annual density fluctuations in Pinus halepensis in Spain. 2013. IAWA Journal 34 (4)– 459-474 DOI 10.1163/22941932-00000037

  117. PRISLAN, Peter,.ČUFAR, Katarina, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe, GRIČAR, Jožica. 2013. Review of cellular and subcellular changes in the cambium. IAWA Journal, 34 (4): 391-407; DOI 10.1163/22941932-00000032

  116.PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, DE LUIS, Martin, SMITH, Kevin T., ČUFAR, Katarina. 2013. Phenological variation in xylem and phloem formation in Fagus sylvatica from two contrasting sites, Agricultural and Forest Meteorology, 180 (2013) 142– 151; http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2013.06.001

  115. NOVAK, Klemen , DE LUÍS, Martin, RAVENTÓS, José, ČUFAR, Katarina. 2013. Climatic signals in tree-ring widths and wood structure of Pinus halepensis in contrasted environmental conditions. Trees DOI 10.1007/s00468-013-0845-5

  114. LI, Xiaoxia, LIANG, Eryuan, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, ROSSI, Sergio, ECKSTEIN, Dieter, ČUFAR, Katarina. 2013. Age-dependent xylogenesis and its climatic sensitivity in Smith fir on the south-eastern Tibetan Plateau. Tree Physiology 33: 48-56  doi:10.1093/treephys/tps113

   

  2012

  113. ČUFAR, Katarina, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter. 2012. Zgradba in nastajanje lesa in skorje bukve ter dendrokonologija. V: BONČINA, Andrej (ur.). Bukovi gozdovi v Sloveniji : ekologija in gospodarjenje. Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta: 115-124

  112. ČUFAR, Katarina, GORIŠEK, Željko, MERELA, Maks, POHLEVEN, Franc. 2012. Lastnosti bukovega lesa, predelava, problematika in raba v arhitekturi. V: BONČINA, Andrej (ur.). Bukovi gozdovi v Sloveniji : ekologija in gospodarjenje. Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta: 445-458

  111. GORIŠEK, Željko, ČUFAR, Katarina, STRAŽE, Aleš. 2012. Karakterizacija anatomske zgradbe in osnovnih fizikalnih lastnosti ksilita. Zbornik gozdarstva in lesarstva, , 98: 27 - 38, Link

  110.ČUFAR, Katarina, PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe, ROMAGNOLI, Manuela, DE LUIS, Martin. 2012. Holz- und Phloem-Bildung bei ausgewählten Baumarten = Wood and phloem formation in selected tree species. V: 2. Dresdner Holzanatomisches Koloquium : 18.-19. Oktober 2012. Dresden: IHD, 2012, str. 8-17.

  109. DE LUIS, Martin, ČUFAR, Katarina, SAZ, Miguel Angel, LONGARES, Luis Alberto, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2012. Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951-2007. Regional Environmental Change, DOI: 10.1007/s10113-012-0365-7

  108. TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina.  2012. Arheobotanične raziskave na kolišču Stare gmajne, datiranem na osnovi raziskav lesa. Les 64 (5): 106-115 pdf

  107. ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. 2012. Les s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju in njegov raziskovalni potencial. Les 64 (3-4): 49-56  pdf

  106. WANG, Yafeng, ČUFAR, Katarina, ECKSTEIN, Dieter, LIANG, Eryuan. 2012. Variation of maximum tree height and annual shoot growth of Smith fir at various elevations in the Sygera Mountains, southeastern Tibetan Plateau. PLoS One, PLoS ONE 7(3): e31725.        doi:10.1371/journal.pone.0031725       Link

  105.  ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, SAZ, Miguel, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2012. Temporal shifts in leaf phenology of beech (Fagus sylvatica) depend on elevation. Trees - Structure and Function, 26: 1091-1100; DOI: 10.1007/s00468-012-0686-7 The final publication is available at www.springerlink.com

  104. PRISLAN, Peter, SCHMITT, Uwe, KOCH, Gerald, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2012. Cellular and topochemical characteristics of secondary changes in bark tissues of beech (Fagus sylvatica). Holzforschung, 66: 131-138;  DOI: 10.1515/HF.2011.119

  2011

  ZULE, Janja, ČUFAR, Katarina, TIŠLER, Vesna. 2011. Ekstraktivi v tkivih evropskega macesna (Larix decidua Mill.) = Extractives in the tissues of european larch (Larix decidua Mill.). Les, 63 (5): 170-175 pdf

  ŠTEPEC, Dušan, GERIĆ, Dunja, ČUFAR, Katarina. 2011. Kozolec na prepihu časa : Simončičev toplar v Bistrici na Dolenjskem, (Vestnik, 22). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 132 pp. ISBN 978-961-6420-84-6.

  103. ROMAGNOLI, Manuela, CHERUBINI, Martina, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, SPINA, Stefano, ČUFAR, Katarina 2011. Main phases of wood formation in Chestnut (Castanea sativa) in Central Italy – comparison of seasons 2008 and 2009 =Glavne faze razvoja drva pitomog kestena (Castanea sativa) u središnjoj Italiji – usporedba sezone 2008 i 2009. Drvna industrija  62 (4):  269-275;  doi:10.5552/drind.2011.1124  pdf
  "The original publication is available at http://drvnaindustrija.sumfak.hr/ "

  102. VELUŠČEK, Anton, TOŠKAN, Borut, ČUFAR, Katarina. 2011. Zaton kolišč na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik 62:: 51-76  pdf

  101. ČUFAR, Katarina, STRGAR, Dušan. 2011. Dendrokronološko datiranje Berkovičevega hrama v vasi Orešje na Bizeljskem. Les  63 (19): 265-269 pdf

  100. PRISLAN, Peter, SCHMITT, Uwe, KOCH, Gerald, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2011. Seasonal ultrastructural changes in the cambial zone of beech (Fagus sylvatica) grown at two different altitudes. IAWA Journal, 32 (4): 443–459  pdf

  99. DE LUIS, Martín, NOVAK, Klemen, RAVENTÓS, José, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, ČUFAR, Katarina 2011. Cambial activity, wood formation and sapling survival of Pinus halepensis exposed to different irrigation regimes, Forest Ecology and Management, 262: 1630–1638; doi:10.1016/j.foreco.2011.07.013

  98. ČUFAR, Katarina, CHERUBINI, Martina, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, SPINA, Stefano, ROMAGNOLI, Manuela. 2011. Xylem and phloem formation in chestnut (Castanea sativa Mill.) during the 2008 growing season. Dendrochronologia, 29 (2011) 127–134 doi:10.1016/j.dendro.2011.01.006 link:
  www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786511000075

  97. DE LUIS, Martín, NOVAK, Klemen, RAVENTÓS, José, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, ČUFAR, Katarina 2011. Climate factors promoting intra-annual density fluctuations in Aleppo pine (Pinus halepensis) from semiarid sites. Dendrochronologia, 29 (2011) 163–169 doi:10.1016/j.dendro.2011.01.005 link:
  www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786511000063

  96. NOVAK, Klemen, DE LUIS, Martín, ČUFAR, Katarina, RAVENTÓS, Jose. 2011. Frequency and variability of missing tree rings along the stems of Pinus halepensis and Pinus pinea from a semiarid site in SE Spain. Journal of Arid Environments 75: 494-498    doi:10.1016/j.jaridenv.2010.12.005

  95. TOLAR Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. 2011. Plant economy on a Late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. Vegetation History and Archaeobotany 20: 207-222     DOI 10.1007/s00334-010-0280-0

  2010

  94. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. 2010. Dating of the pile dwellings at the Ljubljansko barje, Slovenia – the situation in 2008. In: MATUSCHIK, Irenäus (ed.). Vernetzungen : Aspekte siedlungsarchäologischer Forschung : Festschrift für Helmut Schlichtherle zum 60. Geburtstag. Freiburg im Breisgau: Lavori: 345-355

  93. ČUFAR, Katarina. 2010. Dendrokronološka metoda za datiranje lesa v Sloveniji. Argo 53(1): 30-33 Pdf

  92. ČUFAR, Katarina, MERELA, Maks, KRŽE, Luka. 2010. Dendrokronološko datiranje kmečkih stavb v vasi Sevno. Les 62 (9): 392-396 Pdf

  91. ČUFAR, Katarina, ZUPANČIČ, Martin, KRŽE, Luka, DE LUIS, Martin, ECKSTEIN, Dieter. 2010. Dendrochronology of oak (Quercus spp.) in Slovenia : an interim report. V: LEVANIČ, Tom (ur.), GRIČAR, Jožica (ur.), HAFNER, Polona (ur.), KRAJNC, Robert (ur.), JAGODIC, Špela (ur.), GÄRTNER, Holger (ur.), HEINRICH, Ingo (ur.), HELLE, Gerhard (ur.). TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : volume 8 : proceedings of the Dendrosymposium 2009. April 16th-19th, 2009 in Otočec, Slovenia, (Scientific Technical Report, STR 10/05). Potsdam: GFZ German Research Centre for Geoscience: 132-135 Pdf

  90. ČUFAR, Katarina, BEUTING, Micha, GRABNER, Michael 2010. Dendrochronological dating of two violins from private collections in Slovenia (Dendrokronološko datiranje dveh violin iz zasebnih zbirk v Sloveniji). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 91: 75-84  Pdf

  89. PRISLAN, Peter, ZUPANČIČ, Martin, KRŽE, Luka, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2010. Nastajanje lesa pri bukvah z dveh rastišč na različnih nadmorskih višinah =Wood formation in beech from two sites at different altitudes. Les 62 (5): 164-170 Pdf

  88. ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR Tjaša, VELUŠČEK, Anton 2010. Dating of 4th millennium BC pile-dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia. Journal of Archaeological Science 37 (8): 2031-2039, doi:10.1016/j.jas.2010.03.008; The original is available at: link

  87. TOLAR Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. 2010. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments – a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements. Vegetation History and Archaeobotany, 19: 53-67   DOI10.1007/s00334-009-0221-y -The original is available at: Link

  2009
  86. Anton Velušček (ed.) KOLIŠČARSKA NASELBINA STARE GMAJNE IN NJEN ČAS. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. STARE GMAJNE PILE-DWELLING SETTLEMENT AND ITS ERA. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC (2009) http://iza.zrc-sazu.si/Si/Opera/Opera.html

  86 a. GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, ERIČ, Miran, TOLAR, Tjaša. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri = Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile-dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra: 167-175 iza.zrc-sazu.si/Si/Opera/Opera.html

  86 b.ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, KROMER, Bernd. Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica = Dendrochronological research at the pile-dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica: 177-195 iza.zrc-sazu.si/Si/Opera/Opera.html

  86 c. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, ZUPANČIČ, Martin. Prazgodovinsko leseno kolo z osjo s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju = Prehistoric wooden wheel with an axle from pile-dwelling Stare gmajne at the Ljubljansko barje: 197-222 http://iza.zrc-sazu.si/Si/Opera/Opera.html

  85. ČUFAR, Katarina, ZUPANČIČ, Martin 2009. Les jelke (Abies alba) kot material in tkivo dreves- Silver fir (Abies alba Mill.) as raw material and tree tissue. Zbornik gozdarstva in lesarstva 89: 55-66 Link to pdf

  84. GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, KOCH, Gerald, ČUFAR, Katarina. 2009. Nastanek lesa pri beli jelki (Abies alba Mill.) in navadni bukvi (Fagus sylvatica L.) - diferenciacija terminalnih celic v ksilemski braniki = Wood formation in Silver fir (Abies alba Mill.) and Common beech (Fagus sylvatica L.) - differentiation of terminal cells in the xylem growth ring. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, (Studia forestalia Slovenica, 135). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, 61-67 pp. Pdf

  83. PRISLAN, Peter, MERELA, Maks, ZUPANČIČ, Martin, KRŽE, Luka, ČUFAR, Katarina. 2009. Uporaba izbranih svetlobno mikroskopskih tehnik za raziskave lesa in skorje = Use of selected light microscopy techniques to investigate wood and bark. Les  61 (5-P): 222-229 Pdf

  82. DE LUIS, Martín, NOVAK, Klemen, ČUFAR, Katarina, RAVENTÓS, José. 2009. Size mediated climate-growth relationships in Pinus halepensis and Pinus pinea. Trees - Structure and Function, 23 (5): 1065–1073; DOI10.1007/s00468-009-0349-5;  original available at Springer-link

  81. GRIČAR, Jožica, KRŽE, Luka, ČUFAR, Katarina. 2009. Relationship among number of cells in xylem, phloem and dormant cambium in silver fir (Abies alba Mill.) trees of different vitality. IAWA Journal 30 (2): 121-133 IAWA Journal web page

  80. PRISLAN, Peter, KOCH, Gerald, ČUFAR, Katarina, GRIČAR, Jožica, SCHMITT, Uwe. 2009.  Topochemical investigations of cell walls in developing xylem of beech (Fagus sylvatica L.). Holzforschung, 63: 482-490  DOI: 10.1515/HF.2009.079 Link 

   

  79. HANECA, Kristof, ČUFAR, Katarina, BEECKMAN, Hans. 2009. Oaks, tree-rings and wooden cultural heritage: a review of the main characteristics and applications of oak dendrochronology in Europe.  Journal of Archaeological Science 36: 1-11; doi:10.1016/j.jas.2008.07.005
  "The original publication is available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440308001660"

  78. PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe, ČUFAR, Katarina. 2008. Mikroskopske tehnike za študij nastanka lesa pri bukvi. Zbornik gozdarstva in lesarstva 87: 113-122 Link

  77. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, BERDAJS, Eva, PRISLAN, Peter. 2008. Main patterns of variability in beech tree-ring chronologies from different sites in Slovenia and their relation to climate. Zbornik gozdarstva in lesarstva 87: 123-134 Link

  76. ČUFAR, Katarina, PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica. 2008. Cambial activity and wood formation in beech (Fagus sylvatica) during the 2006 growth season. Wood Research 53: 1-12 Pdf

  75. ČUFAR, Katarina. 2008. Lastnosti izbranih lesnih vrst za gradnjo = Properties of some wood species used for building. V: KITEK KUZMAN, Manja (ur.). Gradnja z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo: 74-77 Link

  74. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. 2008. Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju = Newly determined sites with pottery with furrowed incisions on the Ljubljansko barje. Arheološki vestnik 59: 31-48 Pdf

  73. TOLAR Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. 2008. Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare na Ljubljanskem barju = The wooden handle of a stone hammer-axe from the Eneolithic pile-dwelling settlement Stare gmajne near Verd in the Ljubljansko barje. Arheološki vestnik 59: 49-56 Pdf

  72. KRIŽNAR, Matija, ČUFAR, Katarina. 2008. Fosilni les Carapoxylon iz spodnjemiocenskih plasti pri Komendi. Kamniški zbornik, 19: 331-334 Pdf

   

  71. ČUFAR, Katarina, SEKELJ IVANČAN, Tajana, GRABNER, Michael. 2008. The dendrochronological dating of wood from the site of Torčec – Gradić in northern Croatia (=Dendrokronološko datiranje drva s lokaliteta Torčec – Gradić u sjevernoj Hrvatskoj). Podravina, 7 (13): 30-40 Pdf

  70. ČUFAR, Katarina, ŠIMEK, Marina. 2008. Dendrochronological investigation of wood from Varaždin Old Castle (=Dendrokronološka istraživanja drva iz Staroga Grada u Varaždinu). Podravina, 7 (13): 22-29 Pdf

  69. GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2008. Seasonal Dynamics of Phloem Formation in Silver Fir and Norway Spruce as Affected by Drought. Russian Journal of Plant Physiology. DOI: 10.1134/S102144370804016X "The original publication is available at http://dx.doi.org/10.1134/S102144370804016Xhttp://www.springer.com/life+sci/plant+sciences/journal/11183
  Original Russian Text © J. Gricar, K. Cufar, 2008, published in Fiziologiya Rastenii, 2008, Vol. 55, No. 4, pp. 597–603. 

  68.ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, ZUPANČIČ, Martin, ECKSTEIN, Dieter. 2008. A 548-year long tree-ring chronology of oak (Quercus spp.) for SE Slovenia and its significance as dating tool and climate archive Tree-ring research 64 (1): 3-15 Pdf article

  67. ČUFAR, Katarina, PRISLAN, Peter DE LUIS, Martin, GRIČAR, Jožica. 2008. Tree-ring variation, wood formation and phenology of beech (Fagus sylvatica) from a representative site in Slovenia, SE Central Europe. Trees 22: 749-758   DOI 10.1007/s00468-008-0235-6 The original publication is available at http://dx.doi.org/10.1007/s00468-008-0235-6

  66. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, ECKSTEIN, Dieter, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2008. Reconstructing dry and wet summers in SE Slovenia from oak tree-ring series. International Journal of Biometeorology 52: 607–615; DOI10.1007/s00484-008-0153-8 The original publication is available at http://dx.doi.org/10.1007/s00484-008-0153-8

  65. BUDJA, Franc, ČUFAR,  Katarina. 2008.  Les tika (Tectona grandis L.). Les 60 (4): 136-141 Pdf

  64. ČUFAR,  Katarina, GRIČAR, Jožica, ZUPANČIČ, Martin, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe. 2008.  Wood anatomy, cell-wall structure and topochemistry of waterlogged archaeological wood aged 5,200 and 4,500 years. IAWA Journal 29 (1): 55-68. Abstract Link to pdf http://www.iawa-website.org/

  63.  KRŽE, Luka, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2007. Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri jelki (Abies alba Mill.) = Relation between xylem and phloem increment in Silver fir (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva 84:  3-10. Abstract Pdf

  62. DE LUIS, Martin, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina, RAVENTÓS BONVEHI, Jose. 2007. Seasonal dynamics of wood formation in Pinus halepensis from dry and semi-arid ecosystems in Spain. IAWA Journal. 28 (4): 389-404. Link

  61. ČUFAR, Katarina, DEMŠAR, Blaž, ZUPANČIČ, Martin, KOCH, Gerald, OVEN, Primož. 2007. Anatomija lesa za loke godal = Anatomy of wood for bows of string instruments. Zbornik gozdarstva in lesarstva 83: 23-33. Pdf

  60. DI FILIPPO, Alfredo, BIONDI, Franco, CUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, GRABNER, Michael, MAUGERIO, Maurizio, PRESUTTI SABA, Emanuele, SCHIRONE, Bartolomeo, PIOVESAN, Gianluca. 2007. Bioclimatology of beech (Fagus sylvatica L.) in the Eastern Alps: spatial and altitudinal climatic signals identified through a tree-ring network. Journal of Biogeography 34 (11): 1873-1892. doi:10.1111/j.1365-2699.2007.01747.x. Abstract Request pdf

  59. ČUFAR, Katarina. 2007. Dendrochronology and past human activity- A review of advances since 2000. Tree Ring Research 63 (1): 47-60. Pdf

  58. GRIČAR, Jožica, ZUPANČIČ, Martin, ČUFAR, Katarina, OVEN, Primož. 2007. Regular cambial activity and xylem and phloem formation in locally heated and cooled stem portions of Norway spruce. Wood Science and Technology 41(6): 463-475. Link Request pdf

  57. GRIČAR, Jožica, ZUPANČIČ, Martin, ČUFAR, Katarina, OVEN, Primož. 2007. Wood formation in Norway spruce studied by pinning technique and intact tissue sampling method. Wood Research 52 (2): 1-9. Pdf

  56. ČUFAR, Katarina, KORENČIČ, Tjaša, TRAJKOVIĆ, Jelena. 2006. Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja = Wood from three archaeological sites in Croatia and its research potential. Drvna industrija 57 (2): 67-73. Pdf

  55. GRIČAR, Jožica, ZUPANČIČ, Martin, ČUFAR, Katarina, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe, OVEN, Primož. 2006. Effect of Local Heating and Cooling on Cambial Activity and Cell Differentiation in the Stem of Norway Spruce (Picea abies). Annals of Botany 97 (6): 943-951. Link Request pdf

  54. GRIČAR, Jožica, OVEN, Primož, ČUFAR, Katarina. 2005. Sezonska dinamika ksilogeneze in floemogeneze pri navadni jelki (Abies alba Mill.) = Seasonal dynamics of xyogenesis and phloiemogenesis in silver fir (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva 78: 57-68. Pdf

  53. MERELA, Maks, OVEN, Primož, ČUFAR, Katarina. 2005. Merjenje dimenzij trahej hrasta (Quercus sp.) na makroskopskem nivoju s sistemom za analizo slike - Lucia G = Measuring vessel dimensions in oak wood (Quercus sp.) on macroscopic level with image analysis system - Lucia G. Les 57 (4): 96-100. Pdf

  52. GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina, OVEN, Primož, SCHMITT, Uwe. 2005. Differentiation of terminal latewood tracheides in silver fir trees during autumn. Annals of Botany 95 (5): 959-965. Link

  51. GRIČAR, Jožica, ZUPANČIČ, Martin, ČUFAR, Katarina, OVEN, Primož. 2004. Odziv kambija navadne smreke (Picea abies) na ogrevanje in hlajenje debla = Response of cambium in Norway spruce (Picea abies) to heating and cooling of stem. Zbornik gozdarstva in lesarstva 75: 135-146. Pdf

  50. GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. 2004. Uporaba transmisijske elektronske mikroskopije ter uv-mikrospektrofotometrije za določanje lignina v celični steni iglavcev = Application of transmission electron microscopy and UV-microspectrophotometry for detection of lignin in cell wall of conifers. Zbornik gozdarstva in lesarstva 73: 89-104. Pdf

  49. ZUPANČIČ, Martin, JAZBEC, Andrej, ČUFAR, Katarina. 2004. Analiza lesa in restavriranje baročnega kipa = Wood analysis and restoration of a baroque sculpture. Les 56 (9): 283-286. Pdf

  48. BIGLER, Christof, GRIČAR, Jožica, BUGMANN, Harald, ČUFAR, Katarina. 2004. Growth patterns as indicators of impending tree death in silver fir. Forest Ecology & Management. 199: 183-190. Link via Science Direct Pdf via first author's web page

  47. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, CULIBERG, Metka, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, MALEZ, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, GOVEDIČ, Marijan. 2004. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju = Črešnja pri Bistri, a newly discovered pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje. Arheološki vestnik 55: 39-54. Pdf

  46. ČUFAR, Katarina, LOZAR ŠTAMCAR, Maja. 2004. Dendrokronološko datiranje lesenega stropa iz dvorca Šteberk na Cerkniškem. Argo 47 (2): 74-80.  Pdf

  45. ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. 2003. Dendrokronološke raziskave na Založnici - najmlajši znani bakrenodobni koliščarski naselbini na Ljubljanskem barju. Zbornik gozdarstva in lesarstva  71: 137-158. Abstract Request pdf

  44. GRIČAR, Jožica, STRAŽE, Aleš, ČUFAR, Katarina. 2003. Differentiation of last formed tracheids in wood of silver firs (Abies alba) having various cambial productivity = Diferenciacija zadnjih nastalih traheid v lesu jelk (Abies alba) z različno produktivnim kambijem. Zbornik gozdarstva in lesarstva 70: 87-100. Abstract Pdf

  43. GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina, SCHMITT, Uwe. 2003. Diferenciacija terminalnih traheid kasnega lesa pri navadni jelki v dormantnem obdobju = Differentiation of terminal latewood tracheids in silver fir during dormant period. Les 55 (12): 412-415. Pdf

  42. SCHMITT, Uwe, GRÜNWALD, Claudia, GRIČAR, Jožica, KOCH, Gerald, ČUFAR, Katarina. 2003. Wall structure of terminal latewood tracheids of healty and declining silver fir trees in the dinaric region, Slovenia. IAWA Journal 24 (1): 41-51. Pdf

  41. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. 2003. Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju - naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci = Založnica near Kamnik pod Krimom on the Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) - a settlement of the Somogyvár-Vinkovci Culture. Arheološki vestnik 54: 123-158. Pdf

  40. ČUFAR, Katarina, TIŠLER, Vesna, GORIŠEK, Željko. 2002. Arheološki les - njegove lastnosti in raziskovalni potencial = Archaeological wood - its properties and research potential. Arheološki vestnik  53: 69-76. Pdf

  39. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. 2002. Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001= Dendrochronological investigation into the pile-dwelling settlements of the Ljubljana Marshes - the situation in 2001. Arheološki vestnik  53: 59-67. Pdf

  38. LEVANIČ, Tom, PIGNATELLI, Olivia, ČUFAR, Katarina. 2001. A regional larch chronology of trees and historical buildings from Slovenia and Northern Italy. Dendrochronologia (Verona) 19 (2): 221-229. Pdf

  37. RAVENTÓS, José, DE LUÍS, Martín, GRAS, María Jesús, ČUFAR, Katarina, GONZÁLES-HIDALGO, José-Carlos, BONET, Andreu, SÁNCHEZ, Juhan Rafael. 2001. Growth of Pinus pinea and Pinus halepensis as affected by dryness, marine spray and land use changes in a Mediterranean semiarid ecosystem. Dendrochronologia 19 (2): 211-220. Request pdf

  36. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom. 2000. Dendrokronologija kot metoda za datiranje lesa = Dendrochronology as a method for dating wood. RES., Dela, Papers 4/1999: 31-37. Pdf

  35. ČUFAR, Katarina, ZUPANČIČ, Martin. 2000. Determinacija lesa predmetov kulturne dediščine = Wood identification in objects of cultural heritage. RES., Dela, Papers 4/1999: 48-52. Pdf

  34. LEVANIČ, Tom, ČUFAR, Katarina. 2000. Dendrokronološko datiranje objektov v Sloveniji = Dendrochronological dating of wooden objects in Slovenia. RES., Dela, Papers 4/1999: 38-47. Pdf

  33. VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom. 2000. Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave. Arheološki vestnik 51: 83-107. Pdf

  32. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom, VELUŠČEK, Anton. 1999. Dendrokronološke raziskave na kolišču Parte - Iščica, Ljubljansko barje, Slovenija = Dendrochronological investigations in the pile dwelling Parte - Iščica, Ljubljana moor, Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva 58: 165-188. Pdf

  31. SMITH, Kevin T., ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom. 1999. Temporal stability and dendroclimatology in silver fir and red spruce. Phyton (Horn) 39 (3): 117-122. Pdf

  30. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom. 1999. Tree-ring investigations in oak and ash from different sites in Slovenia. Phyton (Horn) 39 (3): 113-116. Pdf

  29. TORELLI, Niko, SHORTLE, W.C., ČUFAR, Katarina, FERLIN, Franc, SMITH, K.T. 1999. Detecting changes in tree health and productivity of silver fir in Slovenia. European Jouranl of Forest Pathology 29 (3): 189-197.

  28. LEVANIČ, Tom, ČUFAR, Katarina, GUŠTIN, Božidar, TOMŠIČ, Daniela. 1999. Dendrokronološka analiza cerkve sv. Marije Alietske in kompleksa hiše Manzioli v Izoli. Annales, Series historia et sociologia 9,  2 (18): 479-488.

  27. LEVANIČ, Tom, ČUFAR, Katarina. 1998. The chronology of the silver fir (Abies alba Mill.) from Pohorje, Slovenia = Kronologija jelke (Abies alba Mill.) za območje Pohorja. Zbornik gozdarstva in lesarstva  55: 135-149.

  26. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom. 1998-1999. Progress of dendrochronological research in Slovenia. Dendrochronologia (Verona) 16/17 : 173-181.

  25. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom, VELUŠČEK, Anton. 1998. Dendrokronološke raziskave na koliščih Spodnje mostišče 1 in 2 ter Hočevarica = Dendrochronological investigations in the pile dwellings Spodnje Mostisce 1and 2 and Hocevarica from the Ljubljana moor, Slovenia. Arheološki vestnik 49: 75-92. Pdf

  24. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom. 1998. Referenčne kronologije za dendrokronološko datiranje v Sloveniji - stanje 1997 = Reference chronologies for dendrochronological dating in Slovenia - their state of development in 1997. Arheološki vestnik 49: 63-73. Pdf

  23. SCHICHLER, Brigit, LEVANIČ, Tom, ČUFAR, Katarina, ECKSTEIN, Dieter. 1997. Climate-growth relationship of fir in the Dinaric mountains in Slovenia using different standarizations and response function calculations. Dendrochronologia (Verona) 15: 207-214.

  22. LEVANIČ, Tom, ČUFAR, Katarina. 1997. Construction of a Slovene Dinaric silver fir (Abies alba Mill.) regional chronology. Dendrochronologia (Verona) 15: 183-190.

  21. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom, VELUŠČEK, Anton, KROMER, Bernd. 1997. First chronologies of the Eneolithic pile dwellings from the Ljubljana Moor, Slovenia. Dendrochronologia (Verona) 15: 39-50.

  20. ČUFAR, Katarina, LEVANIČ, Tom, VELUŠČEK, Anton. 1997. Dendrokronološke raziskave na kolišču Založnica in Parte = Dendrochronological investigations in the pile dwellings Založnica and Parte from the Ljubljana moor. Arheološki vestnik 48: 15-26.

 • Diplomski projekti - novi programi

   

   

   

   

   

  Študentkam in študentom 3. letnika UNI in VS

  Za zaključek prvo-stopenjskega študija in vpis na bolonjski magisterij boste morali imeti opravljene vse izpite in zagovor diplomskega projekta.

  Mentorico / mentorja pri diplomi boste študenti visokošolskega študijskega porgrama morali izbrati v 3. letniku do decembra, študenti na univerzitetnem študiju pa do marca. Takrat morate že prijaviti naslov diplomskega projekta in izbiro prijaviti na posebnem obrazcu. Več podatkov o tem je na spletni strani Oddelka za lesarstvo.

   

  Bibliografski podatki in izvlečki diplom so objavljeni v bazi COBISS  pod bibliografije - bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcev - Čufar Katarina.

  Nekatere diplome so v *pdf obliki objavljene v digitalni knjižnjici Biotehniške fakultete 

   

   

   

   

   

  ALUMNI klub - vabilo bivšim diplomantkam in diplomantom

  Vsi ste vabljeni da se včlanite v ALUMNI klub Oddelka za lesarstvo, ki je prisoten tudi na Facebooku. Namen kluba je med drugim tudi ta, da  omogoči diplomantkam in diplomantom lesarstva ohraniti stike,  kolegicam in kolegom  iz različnih generacij pa da se spoznajo...

  Doktorati

   

   

  PRISLAN, Peter. 2012. Večletno in sezonsko nastajanje ksilema in floema pri bukvi (Fagus sylvatica L.) z dveh rastišč v Sloveniji : doktorska disertacija = Inter and intra-annual xylem and phloem formation in common beech (Fagus sylvatica L.) from two sites in Slovenia : doctoral dissertation: 143 pp. [COBISS.SI-ID 755831]
  Somentorica je bila dr. Jožica Gričar. Pri pripravi disertacije so pomagali dr. Gerald Koch, dr. Uwe Schmitt, dr. Jasna Štrus in njihovi sodelavci ter številni drugi. Vsem lepa hvala!!
  Co-supervisor was dr. Jožica Gričar. The dissertation was completed  in cooperation with dr. Gerald Koch, dr. Uwe Schmitt, dr. Jasna Štrus, their colleagues and with many others. Thank you!
  Več od disertaciji...

   

  TOLAR, Tjaša. 2011. Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja : doktorska disertacija = Archaeobotanical investigations at the sites of Ljubljansko barje, Slovenia : doctoral thesis. Ljubljana: [T. Tolar], 2011. 90 pp. [COBISS.SI-ID 33137965]
  Disertacija je nastala v sodelovanju s prof. dr. Stefanie Jacomet.  Dr. Anton Velušček je bil mentor mladi raziskovalki. Dr. Nejc Jogan je bil predsednik komisije za oceno in zagovor dela.

  The dissertation was completed  in cooperation with prof. dr. Stefanie Jacomet,  supported by dr. Anton Velušček and evaluated by prof. dr. Nejc Jogan. 
  Več o disertaciji...

   

  .

  Diplomirali v letu 2012 - Graduated in 2012

   

  RADIČ, Matic. 2012. Variabilnost dimenzij traheid v lesu smreke s Panške reke : diplomski projekt = Dimension variability of tracheids in the spruce wood from Panška reka, Slovenia: B. Sc. thesis. Ljubljana: 28 pp.

   

   

  BEBER, Marko. Kambijeva aktivnost in nastanek lesa pri bukvi s Panške reke: diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Cambial activity and wood formation in beech from Panška reka, Slovenia: graduation thesis - higher professional studies. Ljubljana: [M. Beber], 2012. IX, 54 pp. [COBISS.SI-ID 2019721] Oddelek za Gozdarstvo in obnovljive gozdne virie. Komentorica je bila dr. Jožica Gričar / department of Forestry and Renewable Forest Resources, Co-spervisor dr. Jozica Gricar. 

   

  PEČOVNIK, Marko. 2012. Dimenzije celic v branikah alepskega bora in njihova odvisnost od klimatskih dejavnikov : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Dimensions of cells in annual rings of Aleppo pine and their dependence on climatic factors : graduation thesis - higher professional studies. Ljubljana: [M. Pečovnik], 2012. IX, 45 pp. [COBISS.SI-ID 2019721] 

   

  MAROLT, Klemen. 2012. Dendrokronološka in dendroklimatološka analiza rasti smreke in bukve na treh rastiščih v Sloveniji : diplomsko delo - univerzitetni študij = Dendrochronological and dendroclimatological analysis of norway spruce and beech from three sites in Slovenia : graduation thesis - university studies. Ljubljana: [K. Marolt], 2012. X, 52 pp.  [COBISS.SI-ID 1988489]


   

   

  Diplomirali v letu 2011 - Graduated in 2011

   

  KRŽIŠNIK, Davor. 2011. Anatomske raziskave arheološkega lesa : diplomski projekt = Anatomical research of archaeological wood : B. Sc. thesis. 34 pp. [COBISS.SI-ID 1952905]

   

  GNIDOVEC, Gašper. 2011. Variabilnost dimenzij trahej v lesu bukve s Panške reke : diplomski projekt = Dimension variability of vessels in the beech wood from Panška reka, Slovenia : B. Sc. thesis. 33 pp. [COBISS.SI-ID 1953161]

  Gašper Gnidovec je za diplomski projekt prejel  študentsko Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete. / Gašper Gnidovec received Prešeren student award of the Biotechnical Faculty.

     

  KONČAR, Mitja. 2011. Identifikacija lesa iz dveh kozolcev v vasi Ratje : diplomski projekt = Identification of wood species from two double hayracks in Ratje village : B. Sc. thesis. Ljubljana: 33 pp. [COBISS.SI-ID 1958537]

   

  BAJT, Daša. 2011. Dendrokronološka analiza bukovine z območja Dolenjske in datiranje vgrajenega lesa : diplomsko delo - univerzitetni študij = Dendrochronological analysis of beechwood from Dolenjska (Slovenia) and dating of wooden constructions : graduation thesis - university studies. 52 pp. [COBISS.SI-ID 1955721]

   

  ULAMEC, Robi. 2011. Kambijeva cona in floem v obdobju mirovanja pri bukvi (Fagus sylvatica) z rastišča pri Šentjurju : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Cambial zone and phloem in dormant period in beech (Fagus sylvatica) from the site near Šentjur, Slovenia : graduation thesis - higher professional studies. 38 pp. [COBISS.SI-ID 1955977]

   

  DEBELJAK, Gašper. 2011. Lokalna kronologija širin branik kostanja (Castanea sativa) iz Poljanske doline : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Local tree-ring chronology of chesnut (Castanea sativa) from Poljanska dolina, Slovenia : graduation thesis - higher professional studies. 51 pp. [COBISS.SI-ID 1956489] www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_debeljak_gasper.pdf

      

  ŽELJKO, Marko. 2011. Nastajanje lesa pri alepskem boru z dveh rastišč v Španiji v rastni sezoni 2005 : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Wood formation in aleppo pine from two sites in Spain during the growing season 2005 : graduation thesis - higher professional studies. 61 pp.  [COBISS.SI-ID 1956233]

  SIVEC, Jernej. 2011. Nastajanje lesa pri alepskem boru z rastišča Maigmo in Jarafuel v rastni sezoni 2006  (visokošolski strokovni študij) = Wood formation in Aleppo pine from the Maigmo and Jarafuel sites during the 2006 vegetation period: graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: 37 pp.

  Material za eksperimentalno delo je bil pridobljen v sodelovanju z Univerzo Alicante in Univerzo v Zaragozi, kjer deluje dr. Martin de Luis.

  The material for the experimental work originated from joint cooperation with Dr. Martin de Luis and Universities of Zaragoza and Alicante in Spain.

   

  PETRIC, Matej. 2011. Variabilnost dimenzij in deležev trahej v datiranih branikah bukve z dveh rastišč (visokošolski strokovni študij) = Variability of dimensions and proportions of vessels in dated tree-rings of beech from two sites: graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: 41 pp.

  Diplomirali v letu 2010 - Graduated in 2010

   

   

  SMOLE, Jože. 2010. Barva in odpornost lesa evropskega in ameriškega oreha proti glivam (visokošolski strokovni študij) = Colour and resistance of European and American walnut wood to fungi: graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: 58 pp.

       

  VOVK, Matej. 2010. Nastajanje lesa pri pravem kostanju (Castanea sativa Mill.) z rastišča v Italiji (univerzitetni študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov) = Wood formation in chestnut (Castanea sativa Mill.) at the site in Italy (university studies Department of Forestry and Renewable Forest Resources). Ljubljana: 62 pp.

  Matej je del eksperimentalnega dela opravil kot LLP ERASMUS študent na Univerzi Tuscia v Viterbu v Italiji. Delovna somentorica je bila prof. dr. Manuela Romagnoli, recenzent pa prof. dr. Robert Brus.

  Matej made part of his experimental work in Italy during his stay at the Universita degli studi della Tuscia in Viterbo as LLP ERASMUS student. His work was co-supervised by Prof. Dr. Manuela Romagnoli from DAF, Facolta di Agraria. The reviewer of the work was Prof. Dr. Robert Brus.

   

   

  Vito in Aljaž - naša prva diplomanta na prenovljenem študiju. Več o prvih diplomantih...

  MAJER, Aljaž. 2010. Lokalna kronologija širin branik bukve iz Menine planine: diplomski projekt (visokošolski strokovni študij Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov) = Local tree-ring chronology of beech from Menina planina, Slovenia: graduation project (B. SC. Thesis Professional Study Programmes). Ljubljana: 22 pp.

  KAC, Vito. 2010. Raziskave lesa ikon iz muzejske zbirke:  diplomski projekt (visokošolski strokovni študij Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov) = Wood investigations on icons from the museum collection: graduation project (B. SC. Thesis Professional Study Programmes). Ljubljana:  60 pp.

   

  FARTEK, Boris. 2010. Anatomske posebnosti lesa alepskega bora z rastišč v Španiji in Sloveniji: diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) =  Anatomical specifics of Aleppo pine wood from the sites in Spain and in Slovenia: graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: 40 pp.

  Boris je diplomiral 24.9.2010. Eksperimentalno delo je opravil kot LLP ERASMUS študent na Univerzi Alicante v Španiji. Delovni somentor je bil dr. Martin de Luis iz Univerze v Zaragozi.

  Boris graduated on 24 September 2010. He made the experimental work in Spain during his stay at the University of Alicante as LLP ERASMUS student. His work was co-supervised by Dr. Martin de Luis from the University of Zaragoza. 

   

  PEČJAK, Marko. 2010. Vpliv kakovosti bukovine na količinski izkoristek: diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Impact of quality from quantitative beech: graduation thesis  (higher professional studies). Ljubljana: 41 pp.

  Marko je diplomiral ob delu, raziskavo pa je opravil v podjetju kjer je zaposlen.

  Diplomirali v letu 2009 - Graduated in 2009

   

        

  JURŠIČ, Tomaž. 2009. Dendrokronološke raziskave stavb na Bizeljskem (visokošolski strokovni študij) = Dendrochronological investigation of buildings from Bizeljsko, Slovenia : (higher professional studies): 50 pp.

        

  ČEŠNOVAR, Dejan. 2009. Dendrokronološke raziskave kozolcev iz vasi Ratje in Malo Lipje ( visokošolski strokovni študij) = Dendrochronological investigations of hayracks from villages Ratje and Malo Lipje (higher professional studies): 60 pp.

        

  POVŠE, Dejan. 2009. Zaključek kambijeve aktivnosti v rastni sezoni 2008 pri bukvah z dveh rastišč = Completion of cambial activity in growing season 2008 in beech at two forest sites: (graduation thesis: higher professional studies). Ljubljana: 53 pp.

  Dejan je diplomiral 6.11.2009, njegovo delo pa predstavlja nadaljevanje diplomskega dela Aljaža Sitarja. V diplomi je raziskal mikro izvrtke odvzete iz živih bukev v drugi polovici rastne sezone 2008. Somentorica pri delu je bila doc. dr. Jožica Gričar, nastalo pa je v tesnem sodelovanju z mladim raziskovalcem Petrom Prislanom.

    

  JOKIĆ, Miladin. 2009. Anatomske posebnosti Alepskega bora in pinije zaradi klimatskih anomalij: diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) =  Anatomy specifics of Aleppo pine and stone pine related to climate anomalies: graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: 100 pp.

  Miladin je diplomiral 30.9.2009. Eksperimentalno delo je opravil kot LLP ERASMUS študent na Univerzi Alicante v Španiji. Delovni somentor je bil dr. Martin de Luis iz Univerze v Zaragozi.

  Miladin graduated on 30 September 2009. He made the experimental work in Spain during his stay at the University of Alicante as LLP ERASMUS student. His work was co-supervised by Dr. Martin de Luis from the University of Zaragoza. 

   

     Luka Krže in Luka Golob pri delu v laboratoriju

  GOLOB, Luka. 2009. Dendrokronološke raziskave lesa zgodovinskih objektov iz okolice Šentjurja: diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) =  Dendrochonological investigations of wood in historical buildings in the surroundings of Šentjur, Slovenia: graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: 64 pp.

  Luka je diplomiral 6. 3. 2009. V diplomi je dendrokronološko datiral nekaj lesenih kmečkih stavb iz okolice Šentjurja. Te raziskave so pokazale, da je za datiranje hrasta v okolici Celja uporabna regionalna slovenska hrastova  kronologija širin branik. Pri delu sta veliko pomagala Martin Zupančič in Luka Krže ter sodelavci ZVKDS OE Celje.

         

  SITAR, Aljaž. 2009. Začetek kambijeve aktivnosti in nastanek ranega lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) iz dveh rastišč v rastni sezoni 2008: diplomsko delo (visokošolski strokovni študi) = Beginning of cambial activity and early wood formation in beech (Fagus sylvatica L.) from two forest sites in growing season 2008: (graduation thesis: higher professional studies). Ljubljana: 64 pp.

  Aljaž je diplomiral 30.1.2009 in je tako prvi diplomant našega oddelka v letu 2009. V diplomi je raziskal mikro izvrtke odvzete iz živih bukev na začetku rastne sezone 2008. Prikazal je kako napreduje nastajanje lesa na nadmorski višini 400 m in 1200 m. Somentorica pri delu je bila dr. Jožica Gričar, nastalo pa je v tesnem sodelovanju z mladim raziskovalcem Petrom Prislanom. Diploma je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado.

                                                                                        

   

   

   

   

  Diplomirali v letu 2008

   

         

  BERDAJS, Eva. 2008. Dendroklimatološka analiza rasti bukve na treh rastiščih v Sloveniji: diplomsko delo (univerzitetni študij gozdarstva in obnovljivih virov) = Dendroclimatological analysis of beech radial growth at three sites in Slovenia: graduation thesis ( university studies forestry and renewable resources). Ljubljana: 93 pp.

  Eva je diplomirala 26.9.2008 na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive vire. Delovni somentor je bil dr. Martin de Luis iz Univerze v Zaragozi.

   

        

  POVŠE, Boštjan. 2007.  Dendrokronološke raziskave pastirskih objektov iz okolice Kranjske Gore : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Dendrochronological research of shepherd's buildings near Kranjska Gora : graduation thesis ( higher professional studies). Ljubljana: 59 pp.

  Boštjan je diplomiral v oktobru 2007. Na pobudo prebivalcev Kranjske gore in njihovih podpornikov je raziskal zanimive objekte tradicionalne kmečke arhitekture. Upamo, da bodo rezultati diplome pripomogli k njihovi ohranitvi.

       

  NOVAK, Klemen. 2007. Variabilnost prirastka na različnih višinah v deblu pinije in alepskega bora: diplomsko delo (univerzitetni študij) = Tree-ring variability on different heights in the stems of stone pine and Aleppo pine : graduation thesis (university studies). Ljubljana: 89 pp.

  Klemen je diplomiral v septembru 2007. Mentorica je bila Katarina Čufar, delovni somentor je bil Martin de Luis, Univerza Zaragoza in Jose Raventos, Univerza Alicante. Delo je bilo opravljeno na Univerzi Alicante v Španiji v okviru programa ERASMUS in drugih projektov.

   

          

  DERGANC, Bojan. 2007. Dendrokronološke raziskave kozolcev v Velikem Orehku : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Dendrochronological research in Veliki Orehek : graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana,  58 pp.

  Bojan je diplomiral v septembru 2007. Mentorica je bila Katarina Čufar. Delovna somentorja sta bila Dušan Strgar in Dušan Štepec iz ZVKDS OE Novo mesto. Pri terenskem in laboratorijskem sta sodelovala Martin Zupančič in Luka Krže.

          

   

  PRISLAN, Peter. 2007. Nastajanje lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) v rastni sezoni 2006 : diplomsko delo (univerzitetni študij) = Wood formation in beech (Fagus sylvatica L.)in the 2006 growth season : graduation thesis (university studies). Ljubljana, 68 pp.

  Peter je diplomiral v septembru 2007. Mentorica je bila Katarina Čufar, somentorica je bila Jožica Gričar. Delo je nastalo v sodelovanju s študentom gozdarstva Markom Beberjem. Peter je za svoje delo prejel  fakultetno Prešernovo nagrado. Od 1. oktobra 2007 je član Katedre za tehnologijo lesa, kjer je zaposlen kot mladi raziskovalec.

   

           

 • Učbeniki

  V INDOK lesarstva vam sta na razpolago  učbenik in navodila za vaje

  Čufar K., Merela M., 2014, Anatomija lesa - navodila za vaje - v obsegu 98 strani, cena 10 EUR - to gradivo je obvezno in ga potrebujete že pri prvih vajah, potrebujete ga tudi na predavanjih

  Kupite lahko tudi verzijo gradiva v angleščini.

   

  Čufar K., 2006, Anatomija lesa - v obsegu 185 strani, cena 18 EUR

  Knjigi lahko kupte v knjižnici na Oddelku za lesarstvo po predhodnem plačilu s položnico na
  Žiro račun 01100-6030707410 (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), referenca 00 39121200340
  S potrjeno položnico knjigo dvignete v knjižnici.

  Koristne povezave

   

   

  COBISS Bibliografije Slovensko

  Zbornik gozdarstva in lesarstva

  Visokošolski informacijski sistem preko BF

  Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

  Biotehniška fakulteta / Biotechnical Faculty

  Agro Web Slovenia

  Lesena gradnja, lesene hiše, gradnja z lesom: novosti iz področja

  Forest Products Laboratory Madison - Wood Handbook

  Woodanatomy.ch - Microscopic Wood Anatomy of Central European species

  Henry Grissino_Mayer's Ultimate Tree Ring Web Pages

   

  Universität Hamburg, Zentrum Holz

   

  Thünen-Institut für Holzforschung

  Holz vom Fach - Holzlexikon

  Association for Tree Ring Research

   

  Tree Ring Society

  Treeland DE

  Bibliography of Dendrochronology

  Online Glossary on Dendrochronology

  IAWA International Association of Wood Anatomists

  Holzarten Lexikon

   

  ProHolz Holzarten

  Holzhandel Gesamtverband Deutscher Holzhandel

  BOKU WIEN, Wood Science and Technology

  Michael Grabner BOKU

  Historische Holzverwendung

   Les - revija - DLIB Digitalna knjižnica Slovenije

  Digitalna knjižnica Biotehniške fakultete