Slika

Bogdan ŠEGA

Splošno
Pedagoško
delo
Raziskovalno
delo
Bibliografija
 • mag. Bogdan ŠEGA,
  Višji predavatelj
  Govorilne ure
  PO od 10.00 do 11.00
  Telefon
  01 320 3630
  E-pošta
  bogdan.sega@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 25 72 297
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Primarne obdelovalne tehnologije

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Primarna priprava in predelava lesa

 • Raziskovalno se ukvarja z vizualnim in strojnim razvrščanjem konstrukcijskega žaganega lesa, s proučevanjem mehanskih lastnosti lepilnih spojev in lesnih kompozitov in sodeluje pri naslednjih projektih:

  -   Razvrščanje lesenih konstrukcijskih elementov po trdnosti (L2-2214) in

  -   Razvoj okolju prijaznih lepil iz obnovljivih rastlinskih polimerov (J4-2177).

  Njegovo strokovno delo je usmerjeno v preskušanje mehanskih in fizikalnih lastnosti lesnih kompozitov ter  trdnost lepilnih spojev.

 • Celotna bibliografija: COBISS