Slika
Ime in priimek e-pošta Telefon Enota
prof. dr. Katarina ČUFAR katarina.cufar@bf.uni-lj.si 01 320 3645 K-tl
izr. prof. dr. Gorazd FAJDIGA gorazd.fajdiga@bf.uni-lj.si 01 320 3619 DS-mot
Petra GORIČANEC čistilka petra.goricanec@bf.uni-lj.si 01 320 3649 S-s
izr. prof. dr. Željko GORIŠEK zeljko.gorisek@bf.uni-lj.si 01 320 3605 K-tl
doc. dr. Dominika GORNIK BUČAR dominika.gornik@bf.uni-lj.si 01 320 3622 DS-mot
dr. Bojan GOSPODARIČ asistent bojan.gospodaric@bf.uni-lj.si 01 320 3609 DS-mot
doc. dr. Petra GROŠELJ petra.groselj@bf.uni-lj.si 01 320 35 47 K-melp
izr. prof. dr. Miha HUMAR miha.humar@bf.uni-lj.si 01 320 3638 DS-ptl
dr. Matej JOŠT asistent matej.jost@bf.uni-lj.si 01 320 3625 K-melp
doc. dr. Mirko KARIŽ mirko.kariz@bf.uni-lj.si 01 320 3628 K-llkop
izr. prof. dr. Manja KITEK KUZMAN visokošolski učitelj manja.kuzman@bf.uni-lj.si 01 320 3604 K-llkop
Urška KOVAČIČ vodja referata za študente urska.kovacic@bf.uni-lj.si 01 320 3602 S-s
doc. dr. Jože KROPIVŠEK joze.kropivsek@bf.uni-lj.si 01 320 3624 K-melp
Luka KRŽE tehniški sodelavec luka.krze@bf.uni-lj.si 01 320 3647 K-tl
Davor KRŽIŠNIK mladi raziskovalec davor.krzisnik@bf.uni-lj.si 01 320 3615 DS-ptl
doc. dr. Boštjan LESAR bostjan.lesar@bf.uni-lj.si 01 320 36 39 DS-ptl
Jaka LEVANIČ mladi raziskovalec jaka.levanic@bf.uni-lj.si 01 320 3634 DS-kl
Olga MARKO čistilka olga.marko@bf.uni-lj.si 01 320 3649 S-s
izr. prof. dr. Sergej MEDVED sergej.medved@bf.uni-lj.si 01 320 3617 K-llkop
doc. doc. dr. Maks MERELA asistent maks.merela@bf.uni-lj.si 01 320 3646 K-tl
doc. dr. Miran MERHAR miran.merhar@bf.uni-lj.si 01 320 3629 DS-mot
izr. prof. dr. Leon OBLAK leon.oblak@bf.uni-lj.si 01 320 3626 K-melp
prof. dr. Primož OVEN primoz.oven@bf.uni-lj.si 01 320 3616 DS-kl
asist. dr. Matjaž PAVLIČ matjaz.pavlic@bf.uni-lj.si 01 320 3621 K-llkop
prof. dr. Marko PETRIČ Vodja laboratorija za obdelavo površin marko.petric@bf.uni-lj.si 01 320 3620 K-llkop
izr. prof. dr. Ida POLJANŠEK ida.poljansek@bf.uni-lj.si 01 320 3650 DS-kl
Janez RENKO tehniški sodelavec janez.renko@bf.uni-lj.si 01 320 3618 K-llkop
doc. dr. Aleš STRAŽE ales.straze@bf.uni-lj.si 01 320 3635 K-tl
viš. pred. mag. Bogdan ŠEGA bogdan.sega@bf.uni-lj.si 01 320 3630 K-llkop
prof. dr. Milan ŠERNEK milan.sernek@bf.uni-lj.si 01 320 3623 K-llkop
Nejc THALER mladi raziskovalec nejc.thaler@bf.uni-lj.si 01 320 3643 DS-ptl
Maja VALIČ bibliotekarka maja.valic@bf.uni-lj.si 01 320 3606 S-s
doc. dr. Viljem VEK raziskovalec viljem.vek@bf.uni-lj.si 01 320 3634 DS-kl
Drago VIDIC tehniški sodelavec drago.vidic@bf.uni-lj.si 01 320 3611 DS-mot
Darja VRANJEK bibliotekarka darja.vranjek@bf.uni-lj.si 01 320 3607 S-s
Anton ZUPANČIČ tehniški sodelavec anton.zupancic@bf.uni-lj.si 01 320 3632 K-melp
Andreja ŽAGAR tehniška sodelavka andreja.zagar@bf.uni-lj.si 01 320 3641 DS-ptl
Marko ŽELJKO hišnik marko.zeljko@bf.uni-lj.si 01 320 3649 S-s
Jure ŽIGON tehniški sodelavec jure.zigon@bf.uni-lj.si 01 320 3612 K-llkop