Slika

 

Prodekan za področje lesarstva:
- izr. prof. dr. Leon OBLAK

 

Namestnika prodekana za področje lesarstva:
- red. prof. dr. Katarina ČUFAR
(zadolžena za pedagoški del)
- red. prof. dr. Milan ŠERNEK (zadolžen za znanstveno-raziskovalni del)