Slika

 

Študij na Oddelku za lesarstvo

Smo pedagoška ustanova in študij na našem oddelku lahko opišemo s ključnimi besedami okolje, narava, tehnika, oblikovanje in ekonomija.

Pri nas poteka prvostopenjski univerzitetni študij lesarstva (bolj naravnan na nadaljevanje izobraževanja) ali visokošolski strokovni študij Tehnologij lesa in vlaknatih kompozitov (bolj naravnan na zaposlitev po diplomi). Študij na obeh programih traja 3 leta in se zaključi z diplomskim projektom. Po zaključku prvostopenjskega študija se lahko vpišete na drugo stopnjo (imenovano tudi bolonjski magisterij), ki traja 2 leti, po tem pa še  na doktorski program.

Smo manjši oddelek, pedagoško delo poteka v majhnih skupinah, zato veljamo za študentkam in študentom prijazno ustanovo. Dekleta, ki so v manjšini, so še posebej dobrodošla. Študentje sodelujejo pri raziskovalnem delu opravljajo prakso v gospodarstvu doma in v tujini, ter odhajajo na študij v tujino. Projekti in diplomske naloge so večinoma eksperimentalne narave.

Naše visokošolske učiteljice in učitelje, so preverjani (habilitirani) po strogih merilih Univerze v Ljubljani. Na svojem področju smo priznani doma in v tujini, o čemer priča tudi velika odprtost oddelka za interdisciplinarne in mednarodne povezave.

Nahajamo se v zelenem okolju Rožne doline. Smo v bližini študentskega naselja in drugih fakultet. Do nas lahko pridete z mestnim avtobusom, če pridete z avtom pa  je celo mogoče parkirati.

Naše diplomantke in diplomanti dobijo zaposlitev v gospodarstvu, družinskih podjetjih, postanejo podjetnice in podjetniki ali delujejo v šolah ali v javni upravi. Najboljši nadaljujejo študij do doktorata in se ukvarjajo z raziskavami, razvojem in poučevanjem na univerzi.

 

Raziskovalno in svetovalno delo

Smo edina institucija v Sloveniji, ki se ukvarjamo s celovitim raziskovanim in strokovno-svetovalnim delom na širšem področju lesarstva. Naša dejavnost  je izrazito interdisciplinarna in mednarodna. Obsega področja od tehnike, biotehnike, naravoslovja, biotehnologije, ekonomije do kulturne dediščine in arheologije. Sodelujemo s partnerji iz celega sveta. Organizirani smo v manjših enotah, imenovanih katedre in delovne skupine. Delo skupin in njihovih članov je predstavljeno na podstraneh oddelka.