Slika

 

Spoštovani!

Les je eden najpomembnejših naravnih virov in za Slovenijo, brez dvoma, najbolj perspektiven material, saj je to edina surovina, ki jo imamo v izobilju. Naša prelepa dežela je namreč tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Logično sklepanje bi bilo, da je potemtakem tudi lesna industrija najbolj perspektivna panoga v Sloveniji. Realna situacija pa je žal drugačna. Slovenci se vrednosti lesa (še) ne zavedamo dovolj. Kljub temu, da imamo na področju predelave in obdelave lesa tradicijo, izkušnje, ideje in znanje, pa ga le malo predelamo v izdelke z visoko dodano vrednostjo. Prav tako vsi vemo, da je gradbeni sektor pri nas izredno pomembna gospodarska dejavnost, vendar pa ima les, glede na slovenske naravne danosti, v tem sektorju bistveno premajhno vlogo. Tu ima naša država veliko priložnost, kar kažejo dobre prakse iz drugih držav, kjer so že v preteklosti znali to surovino bolje gospodarsko izkoristiti.

Tisto, kar Slovenija na tem področju potrebuje, je »premik v glavi«. Les v svetu doživlja renesanso in postaja material 21. stoletja. Če ga predelamo v izdelke, predstavlja dolgoročen ponor ogljikovega dioksida. Vse več držav se zaveda njegove trajnosti in obnovljivosti, pa tudi njegove gradbene in estetske funkcije. Žal Slovenija, predvsem z miselnostjo, na tem področju močno zaostaja.

Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se trudimo to miselnost spremeniti. Razpolagamo s sodobno pedagoško in raziskovalno opremo, ki nam omogoča, da izsledke raziskav vključujemo v pedagoški proces in študentom posredujemo kakovostno znanje s tega področja. Konstanten napredek na pedagoškem in raziskovalnem področju zagotavljamo tudi z aktivnim sodelovanjem z domačimi gospodarstveniki in strokovnjaki iz sorodnih fakultet v tujini. Tudi zaradi tega naši diplomanti po zaključenem študiju praviloma najdejo ustrezno zaposlitev. Mlada in ambiciozna ekipa sodelavcev na Oddelku za lesarstvo je odločena sodelovati pri doseganju enega od pomembnejših strateških ciljev v naši državi - lesarstvo ponovno postaviti na mesto, ki si ga ta panoga zasluži.

  

Prof. dr. Leon Oblak
prodekan za področje lesarstva