Slika

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za lesarstvo

Rožna dolina
Cesta VIII/34
1000 Ljubljana

Naslov za pošto:
Biotehniška fakulteta
Oddelek za lesarstvo
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana


Tajništvo Oddelka tel.:
+386 (0)1 320 3602
Referat za študente tel.:
+386 (0)1 320 3603

fax.: +386 (0)1 25 72 297

email: urska.kovacic@bf.uni-lj.si

KAKO DO NAS - ZEMLJEVID