Slika

 

 

Člani katedre

Ime in priimek ter naziv

e-pošta

telefon

prof. dr. Katarina ČUFAR, vodja katedre

katarina.cufar@bf.uni‐lj.si

01 320 3645

izr. prof. dr. Željko GORIŠEK

zeljko.gorisek@bf.uni‐lj.si

01 320 3605

doc. dr. Maks MERELA

maks.merela@bf.uni‐lj.si

01 320 3646

doc. dr. Aleš STRAŽE

ales.straze@bf.uni‐lj.si

01 320 3635

Luka KRŽE, tehniški sodelavec

luka.krze@bf.uni‐lj.si

01 320 3647

Predstavitev

Dolgoletno raziskovalno in strokovno delo katedre je usmerjeno v proučevanje nastanka lesa, njegovih lastnosti in rabe. Sodelovanje z lesno industrijo poteka predvsem na področju proučevanja fizikalnih in mehanskih lastnosti ter sušenja lesa s hidrotermično obdelavo. Med ožja področja dela uvrščamo tudi biologijo lesa in proučevanje odziva drevja na poškodbe in kvaliteto lesa, ki med drugim pomeni tudi teoretično osnovo za razvoj arboristike v Sloveniji. V katedri že dalj časa razvijamo dendrokronologijo, uporabno interdisciplinarno vedo, kjer s pridobljenim znanjem, rezultati in izkušnjami sodelujemo z restavratorji, arheologi in umetnostnimi zgodovinarji, ki se ukvarjajo z zgodovinskim in arheološkim lesom. S poznavanjem anatomije lesa, kot enega primarnih raziskovalnih področij, lahko izvajamo redno in zanesljivo  določanje domačih in tujih lesnih vrst.