Slika

 

Člani katedre

Ime in priimek ter naziv

e-pošta

telefon

izr. prof. dr. Leon OBLAK, vodja katedre

leon.oblak@bf.uni‐lj.si

01 320 3626

doc. dr. Jože KROPIVŠEK

joze.kropivsek@bf.uni‐lj.si

01 320 3624

asist. dr. Matej JOŠT

matej.jost@bf.uni‐lj.si

01 320 3625

asist. dr. Petra GROŠELJ

petra.groselj@bf.uni‐lj.si

01 320 3631

Anton ZUPANČIČ, tehniški sodelavec

anton.zupancic@bf.uni‐lj.si

01 320 3632

Predstavitev

Vizija Katedre za management in ekonomiko lesnih podjetij je s pomočjo sodobnih raziskovalno-znanstvenih metod proučevati lesnoindustrijske proizvodne sisteme, predvsem njihov ekonomski, organizacijski, informacijski, trženjski in okoljevarstveni vidik. Predmet proučevanja je tudi razvoj izdelka, tako ekonomsko in trženjsko. Namen proučevanja je iskanje boljših in tudi praktično uporabnih rešitev. Raziskovalne rezultate poskušamo sodelavci katedre prenašati v slovensko lesarsko prakso in posredovati študentom študija lesarstva na naši fakulteti pri predavanjih in na vajah, ki študirajo, da bi vedeli in da bi znali delati, s poudarkom na domišljiji in ustvarjalnosti.