Slika

S podjetji vseh velikosti sodelujemo na naslednjih področjih:

management poslovnih procesov (BPM)
      - izvajamo modeliranje in optimizacijo procesov
      - nudimo pomoč pri njihovi informatizaciji

analize poslovnih modelov
      - izvajamo analizo bonitetnih ocen panoge oz. podjetij

informatizacija poslovanja in proizvodnje
      - izvajamo modeliranje in optimizacijo procesov
      - svetujemo pri izbiri in uvajanju informacijske podpore poslovanju

trženje izdelkov in storitev
      - analiziramo navade kupcev
      - svetujemo pri trženjskih akcijah

poslovanje podjetja in ekologija
      - analiziramo življenjske cikluse izdelkov in njihov vpliv na okolje
      - proučujemo okoljsko-ekonomske vidike poslovanja podjetja

optimizacija proizvodnih procesov
      - analiziramo proizvodne procese in predlagamo rešitve za njihovo optimizacijo

odločitveni modeli in metode za odločanje
      - razvijamo kompleksne odločitvene modele
        (npr. analitični hierarhični proces (AHP) - matematična metoda za reševanje večkriterijskih problemov)
      - pomagamo pri sprejemanju optimalnih odločitev s pomočjo različnih metod za odločanje
        (npr. z razvojem funkcije kakovosti - QFD)

e-izobraževanje
      - v izobraževalne procese uvajamo sodobne pedagoške pristope in tehnologije

vseživljenjsko izobraževanje
      - raziskujemo in svetujemo na področju vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih