Slika

 

 

Člani katedre

Ime in priimek ter naziv

e-pošta

telefon

prof. dr. Milan ŠERNEK, vodja katedre

milan.sernek@bf.uni‐lj.si

01 320 3623

prof. dr. Marko PETRIČ

marko.petric@bf.uni‐lj.si

01 320 3620

izr. prof. dr. Sergej MEDVED

sergej.medved@bf.uni‐lj.si

01 320 3617

doc. dr. Manja KITEK KUZMAN

manja.kuzman@bf.uni‐lj.si

01 320 3604

viš. pred. mag. Bogdan ŠEGA

bogdan.sega@bf.uni‐lj.si

01 320 3630

asist. dr. Matjaž PAVLIČ

matjaz.pavlic@bf.uni‐lj.si

01 320 3621

asist. dr. Mirko KARIŽ

mirko.kariz@bf.uni‐lj.si

01 320 3628

Slavko RUDOLF, vodja Centra za testiranje in certificiranje

slavko.rudolf@bf.uni‐lj.si

01 320 3637

Borut KRIČEJ, strokovni svetnik

borut.kricej@bf.uni‐lj.si

01 320 3612

Janez RENKO, tehniški sodelavec

janez.renko@bf.uni‐lj.si

01 320 3618

Matjaž ČOP, mladi raziskovalec

matjaz.cop@bf.uni-lj.si

01 320 3613

Pavli PORI, mladi raziskovalec

pavli.pori@bf.uni-lj.si

01 320 3627

Matej VOVK, mladi raziskovalec

matej.vovk@kolpa.si

01 320 3613

Erika VALENTINČIČ, raziskovalka

Jure ŽIGON, raziskovalec