Slika

 

 

Člani delovne skupine

Ime in priimek ter naziv

e-pošta

telefon

prof. dr. Franc POHLEVEN, vodja delovne skupine

franc.pohleven@bf.uni‐lj.si

01 320 3642

izr. prof. dr. Miha HUMAR

miha.humar@bf.uni‐lj.si

01 320 3638

dr. Boštjan LESAR

bostjan.lesar@bf.uni‐lj.si

01 320 3639

Andreja ŽAGAR, tehniška sodelavka

andreja.zagar@bf.uni‐lj.si

01 320 3641

Nejc THALER, mladi raziskovalec

nejc.thaler@bf.uni‐lj.si

01 320 3643

Mojca ŽLAHTIČ, mlada raziskovalka

mojca.zlahtic@bf.uni‐lj.si

Davor KRŽIŠNIK, mladi raziskovalec

davor.krzisnik@bf.uni-lj.si

Predstavitev

Pedagoško delo je na katedri tesno povezano z raziskovalno dejavnostjo, saj je potrebno najnovejše izsledke znanosti sproti posredovati študentom. Nove izzive na področju zaščite lesa predstavlja skrb za človeka in okolje. Okoljevarstvena osveščenost usmerja bazične raziskave v uvajanje naravne zaščite ter v razvoj novih, okolju prijaznejših postopkov in sredstev za zaščito lesa. Tako poglobljeno proučujemo encimske procese razgradnje lesa z glivami, biocidno zaščito in postopke modifikacije lesa. Temeljne raziskave omogočajo, da katedra obdrži stik z raziskavami v svetu in ima vizijo razvoja zaščite lesa v prihodnosti. Raziskave izvajamo v okviru nacionalnih, bilateralnih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

Intenzivno pedagoško delo poteka tudi v okviru izdelave diplomskih nalog, kjer so študentje neposredno vključeni v znanstveno raziskovalno delo. S svojo zagnanostjo, neobremenjenostjo in mladostno pronicljivostjo nemalokrat prispevajo k uspešni realizaciji zahtevnejših raziskav, ki so kasneje izhodišče za nadaljnje projekte s področja lesnih škodljivcev in zaščite lesa. Izsledke raziskav prenašamo v prakso. Razvijamo anoksi metodo represivne zaščite lesenih kulturno-zgodovinskih spomenikov z uporabo argona in dušika. V letu 2006 pa smo uspešno razvili zaščitno sredstvo za les na osnovi bakrovih spojin in ga zaščitili na mednarodnem patentnem uradu.

Katedra je tudi tesno povezana z razvojno pospeševalnim delom za potrebe kemične industrije, ki proizvaja zaščitna sredstva za les. Na terenu pa opravljamo preglede objektov in lesenih predmetov napadenih z lesnimi škodljivci ter determiniramo povzročitelje. Na podlagi strokovnih ugotovitev izdelamo navodila za sanacijo.