Slika

 

 

Člani delovne skupine

Ime in priimek ter naziv

e-pošta

telefon

doc. dr. Dominika GORNIK BUČAR, vodja delovne skupine

dominika.gornik@bf.uni‐lj.si

01 320 3622

izr. prof. dr. Gorazd FAJDIGA

gorazd.fajdiga@bf.uni‐lj.si

01 320 3619

doc. dr. Miran MERHAR

miran.merhar@bf.uni‐lj.si

01 320 3629

asist. dr. Bojan GOSPODARIČ

bojan.gospodaric@bf.uni‐lj.si

01 320 3609

Drago VIDIC, tehniški sodelavec

drago.vidic@bf.uni‐lj.si

01 320 3611

Predstavitev

Delovna skupina za mehanske in obdelovalne tehnologije na Oddelku za lesarstvo je bila ustanovljena v letu 1997 z namenom, da se dejavnost Oddelka na področju mehanskih obdelovalnih tehnologij, ki je za lesno industrijo izredno pomembno, združi v okviru ene delovne skupine. Pomembnost mehanskih obdelovalnih tehnologij je razvidna nenazadnje tudi iz deleža sredstev, ki jim ga namenjajo v tehnološko najbolj razvitih državah. Delovna skupina ima laboratorij za mehanske obdelovalne tehnologije. V okviru delovne skupine je organizirana raziskovalna skupina, katere vodja je bil do sept. 2012 izr. prof. dr. Bojan Bučar, sedaj pa doc. dr. Dominika Gornik Bučar. Pri raziskovalnem delu se delovna skupina vključuje tako v temeljne raziskovalne projekte kot tudi v aplikativne raziskave, usmerjene v reševanje tehnoloških problemov v lesarskih proizvodnih podjetjih in tudi tehnoloških in konstrukcijskih problemov, povezanih z razvojem strojev in naprav.