Slika

Naziv katedre / delovne skupine

Ime in priimek

KATEDRA ZA LEPLJENJE, LESNE KOMPOZITE IN OBDELAVO POVRŠIN

prof. dr. Milan ŠERNEK - vodja
prof. dr. Marko PETRIČ
izr. prof. dr. Sergej MEDVED
doc. dr. Manja KITEK-KUZMAN
dr. Matjaž PAVLIČ
mag. Bogdan ŠEGA
dr. Mirko KARIŽ
Janez RENKO
Jure ŽIGON


KATEDRA ZA MANAGEMENT IN EKONOMIKO LESNIH PODJETIJ

izr. prof. dr. Leon OBLAK - vodja
doc. dr. Jože KROPIVŠEK
dr. Matej JOŠT
dr. Petra GROŠELJ
Anton ZUPANČIČ, univ. dipl. inž. les.

KATEDRA ZA TEHNOLOGIJO LESA

prof. dr. Katarina ČUFAR - vodja
izr. prof. dr. Željko GORIŠEK
doc. dr. Maks MERELA
doc. dr. Aleš STRAŽE
Luka KRŽE, dipl. inž. les.

DELOVNA SKUPINA ZA KEMIJO LESA

prof. dr. Primož OVEN - vodja
doc. dr. Ida POLJANŠEK
dr. Viljem VEK

Marko ŽELJKO
Jaka LEVANIČ 

DELOVNA SKUPINA ZA MEHANSKE OBDELOVALNE TEHNOLOGIJE

doc. dr. Dominika GORNIK BUČAR - vodja
izr. prof. dr. Gorazd FAJDIGA
dr. Bojan GOSPODARIČ
doc. dr. Miran MERHAR
Drago VIDIC

DELOVNA SKUPINA ZA PATOLOGIJO IN ZAŠČITO LESA

prof. dr. Franc POHLEVEN - vodja
izr. prof. dr. Miha HUMAR
dr. Boštjan LESAR
Andreja ŽAGAR
dr. Nejc THALER
Mojca ŽLAHTIČ
Davor KRŽIŠNIK