Slika

Naziv katedre / delovne skupine

Ime in priimek

KATEDRA ZA LEPLJENJE, LESNE KOMPOZITE IN OBDELAVO POVRŠIN

prof. dr. Milan ŠERNEK - vodja
prof. dr. Marko PETRIČ
izr. prof. dr. Sergej MEDVED
doc. dr. Manja KITEK-KUZMAN
dr. Matjaž PAVLIČ
mag. Bogdan ŠEGA
dr. Mirko KARIŽ
Borut KRIČEJ
Janez RENKO
Slavko RUDOLF
Matjaž ČOP
Pavli PORI
Matej VOVK
Erika VALENTINČIČ
Jure ŽIGON


KATEDRA ZA MANAGEMENT IN EKONOMIKO LESNIH PODJETIJ

izr. prof. dr. Leon OBLAK - vodja
doc. dr. Jože KROPIVŠEK
dr. Matej JOŠT
dr. Petra GROŠELJ
Anton ZUPANČIČ, univ. dipl. inž. les.

KATEDRA ZA TEHNOLOGIJO LESA

prof. dr. Katarina ČUFAR - vodja
izr. prof. dr. Željko GORIŠEK
doc. dr. Maks MERELA
doc. dr. Aleš STRAŽE
Luka KRŽE, dipl. inž. les.

DELOVNA SKUPINA ZA KEMIJO LESA

prof. dr. Primož OVEN - vodja
doc. dr. Ida POLJANŠEK
dr. Viljem VEK

Marko ŽELJKO
Jaka LEVANIČ 

DELOVNA SKUPINA ZA MEHANSKE OBDELOVALNE TEHNOLOGIJE

doc. dr. Dominika GORNIK BUČAR - vodja
izr. prof. dr. Gorazd FAJDIGA
dr. Bojan GOSPODARIČ
doc. dr. Miran MERHAR
Drago VIDIC

DELOVNA SKUPINA ZA PATOLOGIJO IN ZAŠČITO LESA

prof. dr. Franc POHLEVEN - vodja
izr. prof. dr. Miha HUMAR
dr. Boštjan LESAR
Andreja ŽAGAR
dr. Nejc THALER
Mojca ŽLAHTIČ
Davor KRŽIŠNIK