Slika

INDOK služba in knjižnica Oddelka za lesarstvo BF je bila ustanovljena leta 1978. Kot  visokošolska knjižnica služi pedagoškemu in raziskovalnemu delu na oddelku. Z literaturo za področje lesarstva je na voljo tudi drugim uporabnikom.

Knjižni fond obsega 18.000 enot knjižnega gradiva, od tega 4.000 enot periodičnih publikacij. Knjižnica se je leta 1993 vključila v sistem COBISS s katalogom tujih revij, leta 1996 pa z bibliografijo.

Sigla knjižnice

50692

Naslov:

INDOK služba in knjižnica
Biotehniška fakulteta
Oddelek za lesarstvo
Rožna dolina, Cesta VIII/34
1000 Ljubljana

Zaposleni:

Maja Valič, INDOK

maja.valic@bf.uni-lj.si

Darja Vranjek, knjižnica

darja.vranjek@bf.uni-lj.si

Telefon:

+ 386 (1) 320 3606

 - INDOK

+ 386 (1) 320 3607

 - knjižnica

Fax:

+ 386 (1) 25 72 297

Urnik:

izposoja, informacije, nakup skript, poizvedba po predhodni najavi:

ponedeljek, četrtek, petek od 7.30 do 15.30 ure

torek od 7. do 15. ure

sreda od 7.30 do 17. ure

 

 

Kje se nahajamo

 

ZA UPORABNIKE KNJIŽNICE

ENOTNA KNJIŽNIČNA IZKAZNICA

Redni, izredni in podiplomski študenti si lahko s študentsko izkaznico ali indeksom izposojajo gradivo v vseh knjižnicah Univerze v Ljubljani, v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) ter v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK). Članarino plačajo na matični fakulteti ob vpisu v prvi ali višji letnik. Posamična knjižnica UL študenta le evidentira v svoji zbirki članov knjižnice.

Študenti brez statusa poravnajo članarino v knjižnici matične fakultete in si nato s potrdilom o plačilu izposojajo gradivo tudi v drugih knjižnicah UL in CTK.

BIBLIOFON 

Članom knjižnic BF omogočamo telefonsko podaljševanje roka vrnitve izposojenega gradiva prek telefonskega odzivnika BIBLIOFON. Telefonsko podaljševanje gradiva je možno 24 ur na dan, vse dni v tednu. V storitev bibliofon je vključena tudi storitev SMS obveščanje o datumu roka vrnitve izposojenega gradiva (tri dni pred iztekom roka, dan pred iztekom roka vrnitve ter en dan po izteku roka vrnitve, v primeru, da rok gradiva ni bil podaljšan).

BIBLIOFON deluje na telefonskih številkah: 01 / 563 49 11 ali GSM: 031 / 90 90 11 

 MOJA KNJIŽNICA

Vam omogoča pregled izposojenega gradiva in možnost podaljšanja roka izposoje, pregled dolgov in omejitev, spremembo gesla ter nastavitve za elektronsko obveščanje: obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje in splošna obvestila knjižnice.

Za dostop vnesete vpisno številko knjižnične ali študentske izkaznice ter geslo, ki si ga izberete pri knjižničarju. Po uspešno opravljenem delu se obvezno, odjavite, da ne pride do zlorab nepooblaščenih oseb.

Referenčni servis vprašaj knjižničarja

GRADIVO

Seznam učbenikov, ki jih lahko kupite v knjižnici Oddelka za lesarstvo

 

Revije v knjižnici Oddelka za lesarstvo