Slika

V skladu s prenovljenim Pravilnikom o diplomskem delu  BF (glej člen 8 in 9) prinese ali pošlje študent za  preverjanje plagiatorstva v knjižnico oddelka najprej elektronsko verzijo diplomskega ali magistrskega dela, ki ga je odobril mentor. Kasneje predloži v knjižnico še izgotovljeno diplomsko delo v tiskani obliki. Po preverjanju ustreznosti predpisanih dokumentacijskih standardov in etičnih norm, prejme potrdilo oz. podpis na Obrazec za spremljanje evidence diplomskega dela, ki je priloga prošnji za zagovor diplomskega dela.

 

Navodila za pripravo diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti (Bartol T. in sod., 2010)

Pri tem si študenti lahko pomagajo s Predlogo za izdelavo diplomskega projekta Univerzitetni študij -1. stopnja in s Predlogo za izdelavo diplomskega projekta Visokošolskega strokovnega študija - 1. stopnja.

Študentje starega programa pa se pri izdelavi diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela ravnajo po: Navodila za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. (Bartol T., Bradač J., Hočevar I., Koler-Povh T., Siard N., Stopar K.)

Pri pisanju si lahko pomagate s pomočjo Predloge za izdelavo diplom, magisterijev, doktoratov.

 

Zbirka diplomskih del v elektronski obliki  v polnem tekstu je prosto dostopna na strani Digitalna knjižnica BF, kjer najdete tudi zbirko diplomskih del Oddelka za lesarstvo.