Slika

Negotovinsko poslovanje

 

Z uvedbo davčnih blagajn od 1.1. 2016 dalje v knjižnici ne poslujemo z gotovino.

Dolgovi za študente BF bodo zabeleženi v VIS-u, zunanji člani pa bodo poravnali

obveznosti s položnico oziroma na blagajni fakultete.