Slika

Les je zanimiv. Les je bogat. In les je obetaven. Zato, ker z njim ustvarjaš. Pa tudi zato, ker lahko z njim obogatiš. Sebe kot osebo. Sebe kot podjetnika. Sebe kot poslovneža.

Vsega tega seveda ne dosežeš kar tako, čez noč.

Ob vpisu na naš Oddelek ti ponujamo na izbiro dve možnosti študija po v skladu z Bolonjsko deklaracijo uskajenim študijskem programu lesarstva:

A/1) prvostopenjski UNIVERZITETNI ŠTUDIJ LESARSTVA

- usmerjen v raziskovalno-razvojno delo in za nadaljevanje študija na drugi stopnji (traja 3 + 2 leti - druga stopnja)

     - strokovni naslov: diplomirani/na inženir/ka lesarstva (UN) – dipl.inž.les. (UN)

A/2) prvostopenjski VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ TEHNOLOGIJ LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV

- usmerjen v pridobivanje aplikativnih znanj (traja 3 leta)

     - strokovni naslov: diplomirani/na inženir/ka lesarstva (VS) – dipl.inž.les. (VS)

Predstavitveni zbornik za obe študijski smeri:
   - program: Lesarstvo
   - program: Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov

 

Po uspešnem zaključku 1. stopenjskega študija, se lahko diplomanti vpišejo na:

B/ 2. stopenjski MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, ki ima dve usmeritvi: 
     - Obdelovalne in predelovalne tehnologije lesa
in
     - Trajnostna raba lesa.

Temeljni cilj programa je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben samostojno  reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske naloge.

     - Strokovni naslov: magister inženir lesarstva/magistrica inženirka lesarstva, okrajšava: mag.inž.les.

Predstavitev z informativnega dneva 5.5.2011 in letak

 

C/ 3. stopenjski DOKTORSKI ŠTUDIJ BIOZNANOST - les in biokompoziti