Slika

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA ŠTUDENTE 3. LETNIKA VSŠ ŠTUDIJA

 

KJE POTEKA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
Praktično usposabljanje poteka v gospodarskih družbah s katerimi se o sodelovanju, mentorstvu in organizaciji dela podpišejo aneksi, h krovni pogodbi sklenjeni med BF Oddelkom za lesarstvo in GZS združenjem Les.

Praktično usposabljanje traja 15 tednov oz. 75 delovnih dni.

CILJI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
Cilj praktičnega usposabljanja je sinteza znanj pridobljenih v 5 semestrih teoretičnega usposabljanja prikazanih v reševanju nekega inženirskega problema v lesnoindustrijskem podjetju.

Pri tem zasledujemo dva aspekta izobraževanja in sicer socializacijo dela študenta, ki vključuje študenta v delovno okolje podjetja, kjer se vključuje v delovni proces kolektiva, kot vsi zaposleni, kar pomeni redni delovni čas 40 ur tedensko in drugi, praktično reševanje določenega problema (sinteza znanj) iz vnaprej izbranega področja, ki ga rešuje skupaj z mentorjem iz podjetja in nosilcem področja oz. predmeta.

REZULTATI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
Študent spozna značilnost operativnega dela v nekem izbranem podjetju in rešuje konkreten problem ob sodelovanju obeh mentorjev na nivoju inženirskega znanja in na koncu zaključi z zagovorom naloge pred tričlansko komisijo, ki jo sestavljata oba mentorja in predsednik komisije, ki je praviloma koordinator praktičnega usposabljanja.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
oddati v tajništvo izpolnjen obrazec Priloga št.: 3 Prijava teme praktičnega usposabljanja, (študentje, ki so si sami poiskali podjetje morajo poleg priložiti tudi izpolnjeno IZJAVO podjetja, da bodo sprejeti na praktično usposabljanje).

 

                                        Zoran TROŠT, koordinator PU

Priloge:
- Priloga 1
- Priloga 3
- Izjava za PU
- Dopis direktorjem
- Vzorec pogodbe