Slika

Predmetniki in vsebine predmetov po študijskih smereh:

I. stopnja:

1) UNIVERZITETNI ŠTUDIJ LESARSTVA

2) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ tehnologij lesa in vlaknatih kompozitov

II. stopnja:

3) MAGISTRSKI ŠTUDIJ LESARSTVA

III. stopnja:

4) DOKTORSKI ŠTUDIJ BIOZNANOST - les in biokompoziti

 

Ostale, splošne informacije o študijskih programih

 

Za vstop v posamezen predmet vstopi v e-učilnico!