Slika

Zakaj bi morali uporabljati več lesa in izumiti nove načine uporabe lesa?

Les je tkivo dreves in se je pojavil že pred več kot 300 milijoni let. Prestavlja prastari »izum« za skladiščenje sončne energije. Kot široko uporaben material in vir energije je v vseh obdobjih zgodovine odigral pomembno vlogo v človeškem razvoju.

Šele v zadnjih desetletjih so ga nadomestili novi umetni materiali, večinoma narejeni iz nafte, njihova pridelava in uporaba pa povzroča številne okoljske težave. Zato les v zadnjem času spet pridobiva na pomenu kot okolju prijazen obnovljiv in razgradljiv material.

Radi bi ga več uporabljali, pri tem pa iščemo inovativne načine uporabe kjer bi z majhno obremenitvijo za okolje naredili nove materiale. Vse to je mogoče, a za to potrebujemo znanja o zgradbi ter optimalni predelavi in uporabi lesa.

Naš Oddelek je edini v Sloveniji kjer les celovito obravnavamo in vzgajamo strokovnjake na prvi, drugi in tretji stopnji univerzitetnega izobraževanja.