Slika

Drugostopenjski magistrski študijski program Lesarstvo

- vabilo na informativni dan (14.5.2012 ob 17 uri)

- kratka predstavitev študija (prosojnice z info. dneva)

- več podatkov o študiju


Drugostopenjski magistrski študijski program Lesarstvo je nastal, ker je analiza trenutnega stanja v stroki pokazala, da v Sloveniji tak študijski program potrebujemo. Imamo lastno in kvalitetno surovinsko osnovo in nanjo vezano gospodarsko dejavnost, ki je dobro razvita, konkurenčna, izvozno usmerjena, ima relativno dolgo tradicijo in se je sposobna prilagajati novim trendom ter zaostreni mednarodni konkurenci.

Diplomanti različnih programov Oddelka za lesarstvo so doslej po diplomi skoraj brez izjeme dobili zaposlitev in prevzemali pomembne vloge v podjetjih. Še naprej obstaja in narašča potreba po kadrih, ki jih bo usposabljal omenjeni program. Že danes bi stroka potrebovala vsaj 10% več zaposlenih z najvišjo izobrazbo. Vse analize kažejo, da les pridobiva na pomenu in da lahko pričakujemo potrebe po strokovnjakih, ki se bodo zaposlovali v Sloveniji, EU in izven EU. Predviden je redni študij, v obliki kontaktnega dela kot so predavanja, seminarji, seminarske naloge, vaje in konzultacije s profesorji ter asistenti in samostojno delo študentov. Drugostopenjski magistrski študijski program Lesarstvo traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk. Pridobljeni strokovni naslov ob zaključku študija je magister/ica inženir/ka lesarstva (okrajšava: mag. inž. les.).

Magister oz. magistrica bo pridobil/a znanje in sposobnost samostojnega reševanja sodobnih izzivov, kjer stremimo, da bi bila lesna surovina ustrezno vrednotena, oplemenitena in izkoriščena, da bi bili proizvodi visoko kvalitetni s čim večjim vložkom inovativnosti in razvoja, izdelani pa bi bili na okolju prijazen način in z okolju prijaznimi materiali. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je vzgojiti strokovnjaka, ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske/managerske naloge, opravljati samostojno razvojno in raziskovalno delo ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke na področju trajnostne rabe lesa.

Magister oz. magistrica bo usposobljen(a) za:

·         razširjeno rabo lesa v različne namene,

·         reševanje zahtevnejših tehnoloških problemov pri predelavi in obdelavi lesa ter lesnih kompozitov,

·        uporabo naprednih lesarskih obdelovalnih in predelovalnih tehnologij s poudarkom na tehnoloških optimizacijah in fleksibilnosti tehnologij,

·        načrtovanje in vrednotenje investicij v tehnološke procese,

·        uporabo sodobnih managerskih prijemov pri vodenju podjetja,

·        sodelovanje v interdisciplinarnih ekipah pri razvoju in projektiranju lesnih konstrukcij ter

·        vodenje in/ali sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah.

Pridobljeno znanje po zaključku študija bo omogočalo zaposlitev v podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, ki vključuje predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, v podjetjih, ki se ukvarjajo s trgovino z lesom in lesnimi proizvodi, na področju storitvenih dejavnosti, ki vključujejo les in lesne proizvode, v javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, muzeji, zavodi za varstvo kulturne dediščine, zavod za rehabilitacijo invalidov itd.), v izobraževanju (srednje šolstvo, višje šole, univerze) in/ali v raziskovalnih in razvojnih institucijah. Obstaja tudi možnost samozaposlitve (samostojni podjetnik, svetovalec, raziskovalec). Magister oz. magistrica lahko študij nadaljuje na doktorski stopnji.