Slika

Spoštovani diplomant/diplomantka Oddelka  za lesarstvo, Biotehniške fakultete, UL!

Z veseljem vam sporočamo, da sta Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana, po vzoru številnih priznanih fakultet, za vas ustanovila ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo. Ta klub, ki je klub diplomantov lesarstva vseh generacij in študijskih programov Oddelka za lesarstvo, deluje od 25. 1. 2008, kot Sekcija v okviru Društva inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana.

Tako je izpolnjena velika želja vseh nas, diplomantov Oddelka za lesarstvo na eni strani, in univerzitetnih učiteljev ter sodelavcev Oddelka na drugi strani, da se prek ALUMNI KLUBA končno lahko tesneje in trajno povežemo.

 

Naš ALUMNI KLUB naj postane informacijsko središče diplomantov Oddelka za lesarstvo, ki nam bo nudil generacijsko in medgeneracijsko povezovanje diplomantov, izmenjavo izkušenj in znanj, krepitev stanovske pripadnosti in prepoznavnosti, tesno navezanost na Oddelek za lesarstvo in z njim vseživljenjsko strokovno in znanstveno izpopolnjevanje,  skrb za izobraževalni ter raziskovalni sistem, promocijo dosežkov članov kluba in Oddelka za lesarstvo, hitrejši strokovni napredek lesarske prakse, druženje in še marsikaj, vse kar smo do sedaj kot diplomanti lesarstva  pogrešali.

 

Vabimo vas, da se včlanite v naš ALUMNI KLUB in tako omogočite, da bo ta v najkrajšem času tak kot si ga vsi želimo in da bomo vsi ponosni, da  smo ALUMNI Oddelka za lesarstvo!

 

V pričakovanju vašega pozitivnega odziva, vam prilagamo pristopnico, ki jo izpolnjeno vrnite na naš naslov Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, ALUMNI klub, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov vodje kluba miha.humar@bf.uni-lj.si ali na faks s številko 01 257 22 97.

 

S prijaznimi pozdravi

 

P.s.

- Aktivnosti Alumni kluba, boste lahko spremljali preko spletne strani www.ditles.si, naše strokovne

   revije LesWood in z informacijami, ki jih boste prejemali po elektronski ali običajni pošti.

- Prosimo vas, da to obvestilo in vabilo s pristopnico posredujete tudi vašim študijskim kolegom in

   kolegicam, s katerimi imate še kontakt.

- Letna članarina v ALUMNI klubu znaša 20 EUR in 10 EUR za že upokojene diplomante.

- Pravila Sekcije ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo so dostopna na spletni strani www.ditles.si.

Vabilo

Pristopnica za ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo

Pravila Sekcije ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo

 

VEČ NA: www.ditles.si