Slika

Vstopi v e-učilnico!

Pomembne informacije

Navodila

Obrazci

Program vseživljenjsko učenje - bivši program "SOCRATES-ERASMUS" - ŠTUDENTSKE IZMENJAVE

Ostale (navodila, vpis, obrazci ipd.) splošne informacije o študiju na nivoju fakultete

Navodila za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL

Kriteriji za ocenjevanje diplomskih projektov in magistrskih nalog

Pravila o diplomskem projektu / magistrski nalogi (NOVO)

Prošnjo za izjemni vpis v višji letnik in Prošnjo za podaljšanje absolventskega staža je po novem potrebno oddati preko ŠIS-a.

Prijava za komisijsko opravljanje izpita

 

Prijava diplomskega dela

Prijava teme diplomskega projekta

Prijava teme magistrske naloge

Obrazce prenesite na svoj računalnik, z urejevalnikom teksta vnesite zahtevane podatke, natisnite in podpisano oddajte v Referat.

Obvestila za študente starejših letnikov

(kliknite povezavo in se prijavite kot Gost)