Slika

Leon OBLAK

General
information
Pedagogical
work
Bibliography
 • Leon OBLAK, PhD
  Associate Professor
  Consulting hours
  WE from 12:00 to 14:00 or by prior agreement
  Phone
  +386 1 320 3626
  E-mail
  leon.oblak@bf.uni-lj.si
  Fax
  +386 1 25 72 297
 • Participate at the following courses of the undergraduate and graduate programmes of Wood Science and Technology and at doctoral programme of Biosciences:

  Bologna 1st level:
  ACADEMIC STUDY PROGRAMME - WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
     ● Wood Production Management
     ● Wood and Wood Products Management

  PROFESSIONAL STUDY PROGRAMME - TECHNOLOGIES OF WOOD AND FIBRE COMPOSITES
     ● Production Management in a Wood Industry Company
     ● Wood Products Marketing

  Bologna 2nd level:
  MASTER STUDY PROGRAMME - WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
     ● Project Management in Wood Company
     ● Environmental Protection in Wood Industry

  Bologna 3rd level:
  DOCTORAL STUDY PROGRAMME - BIOSCIENCES (Wood and Biocomposites)
     ● Management biotehniških proizvodnih procesov
     ● Reinženiring v lesnem podjetju

 • Complete bibliography: COBISS

   

  Important work:

  Magistrsko delo

  OBLAK, L. 1995. Ekonomsko-ekološki konflikt, problem odpadnih voda v slovenski lesni industriji in možnost reševanja ekonomsko-ekoloških vprašanj z metodo ciljnega programiranja. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 110 s.

   

  Doktorsko delo

  OBLAK, L. 1998. Mehka logika v matematičnem modelu izbire optimalnih rešitev v lesnoindustrijskih podjetjih. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 121 s.

   

  Članki z recenzijo v revijah, ki jih indeksirata SCI ali SSCI

  OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija. The possibility of solving economic and environmental protection problems in wood industry companies by the application of the method of fuzzy goal programming. Ekológia (Bratisl.), 2000, vol. 19, no. 4, str. 409-419. [COBISS.SI-ID 712073]

  OBLAK, Leon, KRIČEJ, Borut, LIPUŠČEK, Igor. The comparison of the coating systems according to the basis criteria. Wood research, 2006, vol. 51, no. 4, str. 77-86. [COBISS.SI-ID 1467529]

  OBLAK, Leon, JELAČIĆ, Denis, MOTIK, Darko, GRLADINOVIĆ, Tomislav. A model for stock management in a wood-industry company. Wood research, 2008, vol. 53, no. 1, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 1626761]

  OBLAK, Leon, JOŠT, Matej. Methodology for studying the ecological quality of furniture. Drv. ind., 2011, vol. 62, br. 3, str. 171-176. [COBISS.SI-ID 1979785]

  LIPUŠČEK, Igor, BOHANEC, Marko, OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija. A multi-criteria decision-making model for classifying wood products with respect to their impact on environment. Int. j. life cycle assess., 2010, vol. 15, no. 4, str. 359-367, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s11367-010-0157-6, doi: 10.1007/s11367-010-0157-6. [COBISS.SI-ID 2538662]

  KITEK KUZMAN, Manja, MOTIK, Darko, BIČANIĆ, Kristina, VLOSKY, Richard P., OBLAK, Leon. A comparative analysis of consumer attitudes on the use of wood products in Slovenia and Croatia. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 2, str. 71-79. [COBISS.SI-ID 2032521],

  HROVATIN, Jasna, ŠIROK, Katja, JEVŠNIK, Simona, OBLAK, Leon, BERGINC, Jordan. Adaptability of kitchen furniture for elderly people in terms of safety. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 2, str. 113-120. [COBISS.SI-ID 2032777]

  KOPROLČEC, Mario, MOTIK, Darko, OBLAK, Leon. Modeli osiguranja tvrtki drvnog sektora = Insurance models of wood sector companies. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 3, str. 177-186. [COBISS.SI-ID 2051977]

  JELAČIĆ, Denis, OBLAK, Leon, PETROVIĆ, Slavica, MORO, Maja, PIRC BARČIĆ, Andreja, ĆOŠIĆ, Vanja, MELOSKA, Živka. Wood sector media promotion in some South-East European countries = Medijska promocija drvnog sektora u nekim zemljama jugoistočne Europe. Drv. ind., 2012, vol. 63, no. 3, str. 195-203. [COBISS.SI-ID 2052233]

  GLAVONJIĆ, Branko, OBLAK, Leon. Consumption of woody biomass in industry, commercial and public facilities in Serbia : present state and possible contribution to the share of renewable sources in final energy consumption. Therm. sci., 2012, vol. 16, no. 1, str. 7-19. [COBISS.SI-ID 2008713]

  BERGINC, Jordan, HROVATIN, Jasna, FELTRIN, Matjaž, MAECHTIG, Saša J., ZUPANČIČ, Anton, OBLAK, Leon. Analysis of cooperation between furniture industry and designers in product development process = Analiza suradnje proizvodaèa namjestaja i dizajnera u procesu razvoja proizvoda. Drv. ind., 2011, vol. 62, br. 2, str. 129-136, ilustr. http://dx.doi.org/10.5552/drind.2011.1106, doi: 10.5552/drind.2011.1106. [COBISS.SI-ID 1024229472]

  JELAČIĆ, Denis, GRLADINOVIĆ, Tomislav, PIRC, Andreja, OBLAK, Leon. Motivation factors analysis in industrial plants. Strojarstvo, 2010, vol. 52, no. 3, str. 349-361. [COBISS.SI-ID 1650569]
  LIPUŠČEK, Igor, OBLAK, Leon, ZADNIK STIRN, Lidija. Model for classifying wood products according to environment burdening during the process of manufacturing. Drev. výsk., 2003, vol. 48, no. 4, str. 43-54. [COBISS.SI-ID 1139081]