• Študentje spoznajo informacijski vidik pri ravnanju posameznih poslovnih področij v lesni proizvodnji s poudarkom na informatizaciji proizvodnega procesa. Pridobijo ustrezna znanja o sodobnih informacijskih orodjih in storitvah v sklopu uvajanja poslovnih in namenskih proizvodnih informacijskih sistemov. Cilj predmeta je seznaniti študente s sodobno, specializirano informacijsko tehnologijo in sodobnimi oblikami informacijskih sistemov. Študentje poleg tega spoznajo tudi tesno vsebinsko povezanost različnih sistemov med sabo in njihovo integracijo s proizvodno tehnologijo (stroji).
  • Študent na konkretnih primerih spozna rešitve zahtevnejših konstrukcijskih problemov in je usposobljen za samostojno reševanje zahtevnih nalog. Seznani se s patentiranimi in drugimi inovativnimi konstrukcijskimi rešitvami ter se usposobi za inventivno reševanje konstrukcijskih problemov. Cilj predmeta je spodbujanje kreativnosti študenta ter poglabljanje načrtovalskih metodologij. Spozna inovacijski proces in dejavnike, ki zavirajo ustvarjalnost, ter se seznani s procesom ocenjevanja idej in njihovim selekcioniranjem. V Laboratoriju za preizkušanje pohištva opravi preizkušanja pohištva v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov. Seznani se s postopki in značilnostmi zaščite intelektualne lastnine.


  • Študentje se bodo seznanili s pomenom projektnega managementa v lesnem podjetju ter z vrstami in značilnostmi projektov in projektnih procesov v lesnem podjetju. Pridobili bodo ustrezna znanja o planiranju in kontroli projektov. Cilj predmeta je študente usposobiti za management projektnih procesov v lesni industriji.


  • Študentje spoznajo najsodobnejše trende in smernice v zaščiti lesa: modifikacija lesa, biotehnološki postopki zaščite lesa, mikoremediacija, superkritični postopki impregnacije, kurativna zaščita lesa brez uporabe biocidov. Prav tako spoznajo tudi najnovejše postopke in materiale za sodobno površinsko obdelavo, npr.: modifikacija površine, najnovejši postopki nanašanja in utrjevanja premazov, praškasti premazi, premazi z nizko vsebnostjo hlapnih organskih komponent.