• Študentje se bodo seznanili s temeljnimi znanji o trženju kot poslovnem konceptu in kot dejavnosti v podjetju. Spoznali bodo kaj je tržno naravnano podjetje, ki stremi k izpolnjevanju pričakovanj porabnikov bolje od konkurentov. Razvili bodo sposobnosti za povezovanje posameznih sestavin trženja v harmonično celoto. Spoznali bodo, zakaj je potrebno spremljati dogajanja v konkurenčnem okolju podjetja in kako reagirati ob spremembah.